Αναρτήθηκαν στο e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών του Σεπτεμβρίου

Αναρτήθηκαν στο e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών του Σεπτεμβρίου

 

 

 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών.
 
Πρόκειται για ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.
 
pronews.gr