Ταμείο Ανάκαμψης: Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία στο υπουργείο Οικονομικών

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία στο υπουργείο Οικονομικών

 

Eιδική Υπηρεσία για το Ταμείο Ανάκαμψης, με επικεφαλής τεχνοκράτη ως διοικητή, συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών, όπως προβλέπει σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.
 
Τα κύρια σημεία της τροπολογίας έχουν ως εξής:
 
Συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
Αρμοδιότητα είναι η σύνταξη του σχεδίου ανάκαμψης και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο.
Επικεφαλής θα είναι διοικητής, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας, με 3ετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης.
Η αμοιβή του θα είναι ίση με αυτήν του γενικού γραμματέα και με bonus απόδοσης.
Η υπηρεσία θα διαρθρώνεται σε τρεις διευθύνσεις και 40 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισοί θα τοποθετηθούν με απόσπαση και οι υπόλοιποι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 3 έτη.
Η υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως στις 31/3/2027.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 870.000 ευρώ + 1,24 εκατ. ευρώ για συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης της υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης στις Βρυξέλλες + 29.000 ευρώ για bonus του διοικητή + 110.000 ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή.
Σημειώνεται ότι, το προσχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων που θα αναλογούν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα μέσα Νοεμβρίου.
 
ert.gr