Συντάξεις: Ποιοι θα ευνοηθούν από τους νέους συντελεστές

Συντάξεις: Ποιοι θα ευνοηθούν από τους νέους συντελεστές

 

 

Στο τελικό στάδιο στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βρίσκεται η εγκύκλιος με τους νέους συντελεστές των συντάξεων, η οποία αναμένεται να υπογραφεί σύντομα.
 
Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με το νόμο 4670/2020 θα τεθούν σε ισχύ για τον υπολογισμό των ποσών στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης και για τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων.
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, που θα ισχύσουν για όλους όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης από 30 έτη και άνω, φέρνουν αυξήσεις συντάξεων που ανάλογα με το μισθό κυμαίνονται μεταξύ 0,85% και 13,5% φέρνουν σε 1 εκατ. συνταξιούχους.
 
Στους πίνακες που δημοσιεύει η εφημερίδα περιλαμβάνονται τα ποσοστά υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης ανά μήνα ασφάλισης ξεκινώντας από τα 30,1 έτη ως και τα 45 έτη, ενώ παρατίθενται για σύγκριση και τα αντίστοιχα παλιά ποσοστά για τα ίδια έτη-μήνες ασφάλισης.
 
Από τη σύγκριση παλιών και νέων ποσοστών φαίνεται ότι η ανταποδοτική σύνταξη παίρνει αυξήσεις που ξεκινούν από πολύ χαμηλά, με +0,2% για τα 30 έτη και 1 μήνα, ενώ η αύξηση ανεβάζει ταχύτητες όσο αυξάνονται τα χρόνια, και στα 40 έτη που είναι το «μάξιμουμ» της ανταπόδοσης, τα νέα ποσοστά δίνουν αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη κατά 16,8%.
 
Με την προσθήκη της εθνικής σύνταξης όμως, που μένει σταθερή στα 384 ευρώ, οι τελικές αυξήσεις στο σύνολο της σύνταξης κυμαίνονται ανάλογα με το μισθό μεταξύ 0,85% και 13,5%.
 
Παράδειγμα:
 
Ασφαλισμένος με μισθό 1.500 ευρώ και 40 έτη. Με το παλιό ποσοστό αναπλήρωσης 42,8% θα έπαιρνε ανταποδοτική σύνταξη 642 ευρώ (1.500Χ42,8%=642). Με το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, που είναι 50,01%, θα έχει ανταποδοτική σύνταξη 750,15 ευρώ (1.500Χ50,01%=750,15). Η αύξηση που κερδίζει στην ανταποδοτική σύνταξη από το νέο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 108,15 ευρώ (750,15-642=108,15), δηλαδή παίρνει αύξηση ανταποδοτικής σύνταξης κατά 16,85% (108,15/642Χ100=16,85). Με την εθνική σύνταξη (+384 ευρώ) η παλιά σύνταξη θα ήταν 1.026 ευρώ (642+384=1.026) ενώ με τον νέο συντελεστή θα έχει σύνταξη 1.134,15 ευρώ (750,15+384=1.134,15). Η αύξηση είναι 108,15 ευρώ, αλλά σε ποσοστό βγαίνει 10,5% διότι έχει μπει η εθνική σύνταξη που μένει σταθερή.
Προσοχή: Με βάση το παράδειγμα θα γίνει εκ νέου υπολογισμός σύνταξης ενός παλαιού συνταξιούχου που είχε 40 έτη και ο μισθός του (συντάξιμες αποδοχές) ήταν 1.500 ευρώ. Αν από τον πρώτο επανυπολογισμό με το νόμο 4387/2016 έχει προσωπική διαφορά ίση με τα 108 ευρώ της αύξησης που παίρνει τώρα, θα περάσει όλο το ποσό στη σύνταξη και η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί. Αν όμως η προσωπική διαφορά είναι 50 ευρώ, τότε από την αύξηση των 108 ευρώ τα 50 ευρώ θα πάνε για να σβήσουν την προσωπική διαφορά και τα άλλα 58 ευρώ θα είναι καθαρή αύξηση που θα φανεί στην τσέπη.