Παραιτήθηκε η Άννα Καμμή από την Επιτροπή Δημοπρασιών

Παραιτήθηκε η Άννα Καμμή από την Επιτροπή Δημοπρασιών

 

 

 

Την παραίτησή της υπέβαλλε η εκπρόσωπος της ΚΕΠΟΜ Άννα Καμμή από την Επιτροπή Δημοπρασιών του Δήμου. Η κα Καμμή στην επιστολή της μιλά για σκανδαλώδης καθυστέρηση στις δημοπρατήσεις παραλιών και ζητά από την Επιτροπή την εφαρμογή του άρθρου 29 της διακήρυξης της πλειοδοτικής δημοπρασίας και να αποκλείσει από την διαδικασία της δημοπρασίας  επιχειρηματίες για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί στο  παρελθόν καταγγελίες- παράπονα έγγραφα ή προφορικά. Θυμίζουμε ότι η δεύτερη δημοπράτηση των παραλιών ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί. 
Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:
 
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
 
Αξιότιμη κα Γρυπάρη,
 
Με την παρούσα επιστολή μου σας ενημερώνω ότι παραιτούμαι από μέλος της τριμελούς επιτροπής δημοπρασιών  και για αυτόν τον λόγο δεν θα συμμετάσχω στην συνεδρίαση της επιτροπής αυτής η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα 14/8/2014 στις 12.00 στο κτίριο του Δημαρχείου, με θέμα την επαναδημοπράτηση τμημάτων της παραλίας που δεν δημοπρατήθηκαν στις 15/7/2014.
 
Οι λόγοι που με αναγκάζουν να δηλώσω παραίτηση  είναι οι ακόλουθοι:
 
Θεωρώ ότι όλες οι ενέργειες του Δήμου για την δημοπράτηση των παραλιών έγιναν σκανδαλωδώς καθυστερημένα επιτρέποντας στους επιχειρηματίες να έχουν καταπατήσει δημόσιο χώρο με την ανοχή του Δήμου και ότι η εν γένει  στάση του Δήμου στα θέματα εκμετάλλευσης των παραλιών είναι   σκόπιμα  ανεκτική. 
 
Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της επιτροπής να εφαρμόσει το άρθρο 29 της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας η οποία έχει ψηφιστεί με την απόφαση 52/ 2014 από την οικονομική επιτροπή του Δήμου στις 30/6/201 και να αποκλείσει από την διαδικασία της δημοπρασίας  επιχειρηματίες για τους οποίους έχουν διαπιστωθεί στο  παρελθόν καταγγελίες- παράπονα έγγραφα ή
προφορικά.
 
Το παραπάνω ήταν και πρότασή μου κατά την συνεδρίαση της επιτροπής αυτής στις 15/7/2014 η οποία μειοψήφησε και έτσι τελικά στην δημοπρασία πήραν μέρος στην δημοπρασία επιχειρηματίες με βεβαιωμένες καταγγελίες.