Συνταξιούχοι: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των αναδρομικών - Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις

Συνταξιούχοι: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των αναδρομικών - Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις

 

Έναν οδηγό με 7 ερωτήσεις και απαντήσεις για την καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου στους συνταξιούχους δημοσιεύει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».
 
1.Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των αναδρομικών
 
Δικαιούχοι είναι παλιοί συνταξιούχοι που είχαν συνταξιοδοτικό εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ το 2012 από το οποίο πρώην Ταμείο κι αν προέρχονται του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Τα αναδρομικά των ποσά των συντάξεων μπορεί ο συνταξιούχος να τα υπολογίσει με βάση το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης του είτε παλαιότερο του 2015 είτε το σημερινό μέσα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) .Εκεί θα διαπιστώσει αν στο εκκαθαριστικό του σημείωμα υπάρχει μείωση με βάση τον νόμο 4093/2012. Εάν έχει υποστεί την εν λόγω μείωση είναι δικαιούχος αναδρομικών, διαφορετικά δεν είναι δικαιούχος.
 
2.Ποιοι είναι ο συνταξιούχοι που δεν θα λάβουν αναδρομικά
 
Οι χαμηλοσυνταξιούχοι από όλα τα πρώην Ταμεία του ιδιωτικού τομέα που είχαν κάτω από 1.000 ευρώ μεικτό συνταξιοδοτικό εισόδημα το 2012 (άθροισμα κύριων, επικουρικών και μερισμάτων) δεν θα λάβουν αναδρομικά καθώς δεν επιστρέφονται οι μειώσεις των επικουρικών και η κατάργηση των δώρων. Για και έχουν να περιμένουν αναδρομικά.
 
3. Όσοι δεν λάβουν αναδρομικά ποιες επιλογές έχουν
 
Όσοι έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης κάτω από 1.000 ευρώ και μένουν εκτός πληρωμών από τα αναδρομικά 11μήνου που δίνει η κυβέρνηση μπορούν να διεκδικήσουν με δικαστικές προσφυγές και μόνον την επιστροφή:
 
-Έντεκα μηνιαίων περικοπών στις επικουρικές συντάξεις πάνω από τα 200 ευρώ. Τα ποσά επιστροφών είναι έως 25 ευρώ τον μήνα για επικουρικές από τα 200 ευρώ έως τα 250 ευρώ , από 26 έως 45 ευρώ για επικουρικές από 251 έως 300 ευρώ και από 600 ευρώ και άνω για επικουρικές πάνω από τα 300 ευρώ.
 
-Δύο δώρων επικουρικής σύνταξης δηλαδή δύο μηνιαίες επικουρικές συντάξεις.
 
-Ενός δώρου κύριας σύνταξης που έφτανε έως τα 800 ευρώ
 
Οι εν λόγω συνταξιούχοι ανήκουν σε όλα τα Ταμεία και ως επί το πλείστον πρόκειται για συνταξιούχους των 400 και 500 ευρώ από τον ΟΓΑ για χαμηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ με 750 έως 1.000 ευρώ από κύρια και επικουρική σύνταξη για συνταξιούχους ΤΑΕ και ΤΣΑ με κύρια σύνταξη έως 1.000 ευρώ καθώς και για χαμηλοσυνταξιούχους λόγω γήρατος από άλλα Ταμεία.
 
4.Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι
 
Τα αναδρομικά που θα καταβληθούν θα είναι δύο ταχυτήτων. Σε όλους τους δικαιούχους το μεσοσταθμικό ποσό των αναδρομικών κινείται σε 1.300 -1.500 ευρώ .Το ύψος των αναδρομικών κυμαίνεται για κάθε συνταξιούχο από 550 ευρώ έως 7.800 ευρώ μεικτά. Σε όλους θα επιστραφούν οι αντισυνταγματικές μειώσεις του 11μήνου που μεσολαβεί ανάμεσα στην προηγούμενη απόφαση του ΣτΕ και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή την περίοδο από τις 11 Ιουνίου 2015 έως τις 13 Μαΐου 2016. Ωστόσο στους συνταξιούχους του Δημοσίου θα επιστραφούν τα ποσά μιας αντισυνταγματικής περικοπής, αυτά του νόμου 4093 του 2012 ενώ στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα θα επιστραφούν τα ποσά δύο αντισυνταγματικών περικοπών, αυτά των νόμων 4093 και 4051 του 2012. Αυτό συμβαίνει λόγω διαφορετικής κρίσης του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί της συνταγματικότητας του νόμου 4051 του 2012.
 
5. Πότε θα γίνει η καταβολή των αναδρομικών
 
Η πληρωμή των αναδρομικών θα γίνει ταυτόχρονα με την καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου αρχής γενομένης από τις 23 Οκτωβρίου. Αναλυτικά:
 
Το ΙΚΑ θα καταβάλει συντάξεις και αναδρομικά 11μήνου:
 
-Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.
 
-Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8
 
-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
 
- Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις-αναδρομικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
 
-Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις-αναδρομικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
 
6.Τι θα γίνει με τις αγωγές που έχουν κατατεθεί στη Δικαιοσύνη
 
Όσοι εισπράττουν τα άτοκα αναδρομικά από τις αντισυνταγματικές περικοπές του 2012 στις κύριες συντάξεις, σβήνουν με την καταβολή τους τις όποιες μελλοντικές δικαστικές αξιώσεις για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα για το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως 13/5/2016 (δημοσίευση νόμου Κατρούγκαλου). Η απόσβεση των μελλοντικών διεκδικήσεων δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς δίκες ενώπιον των δικαστηρίων.
 
7. Πώς θα φορολογηθούν τα καταβαλλόμενα ποσά
 
Τα ποσά των αναδρομικών θα είναι για όλους –δηλαδή για συνταξιούχους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα –ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Τα ποσά θα δοθούν χωρίς να γίνει παρακράτηση 20% φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στην πηγή, όπως προβλέπεται για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά. Αντίθετα τα αναδρομικά θα φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και οι συνταξιούχοι που θα τα λάβουν θα πρέπει να κάνουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για το 2015 και το 2-16 ώστε να φορολογηθούν αναλόγως με το εισόδημα τους.
 
real.gr