Αναδρομικά: Από 23 έως και 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν στους συνταξιούχους

Αναδρομικά: Από 23 έως και 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν στους συνταξιούχους

 

 

 

Από 23 έως και 29 Οκτωβρίου, με τις συντάξεις Νοεμβρίου, θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
 
 
Η καταβολή θα γίνει σε διακριτό κωδικό ώστε κάθε συνταξιούχος να ξέρει τι θα πάρει. Ειδικότερα, εντός του Οκτωβρίου, συντάξεις και αναδρομικά θα καταβληθούν ως εξής:
 
1. Το ΙΚΑ θα καταβάλει συντάξεις και αναδρομικά 11μήνου:
 
- Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9).
 
- Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (για τους συνταξιούχους που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).
 
2. Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.
 
3. Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις - αναδρομικά τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.
 
4. Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις - αναδρομικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.
 
5. Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις - αναδρομικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.
 
6. Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020.
 
7. Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις και τα αναδρομικά την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020.
 
Επισημαίνεται ότι αναδρομικά ποσά συντάξεων θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ το 2012 από οποιοδήποτε Ταμείο του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Τα αναδρομικά ποσά των συντάξεων μπορεί ο συνταξιούχος να τα υπολογίσει με βάση το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής του, είτε παλαιότερο του 2015, είτε το σημερινό, μέσα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ efka.gov.gr. Εκεί θα διαπιστώσει αν στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπάρχει μείωση με βάση τον νόμο 4093/2012. Εάν έχει υποστεί την εν λόγω μείωση είναι δικαιούχος αναδρομικών, διαφορετικά δεν είναι δικαιούχος.
 
Να σημειωθεί ότι όποιοι πάρουν αναδρομικά από τις αντισυνταγματικές περικοπές του 2012 στις κύριες συντάξεις δεν μπορούν να έχουν αξιώσεις για όποιες δικαστικές αγωγές αφορούν ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα για το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 έως 13/5/2016.
 
Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν από 600 έως 4.500 ευρώ. Περίπου 350.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν πίσω τα ποσά του 11μήνου που αντιστοιχούν σε δύο μειώσεις και ειδικότερα τη μείωση 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ (νόμος 4051/2012), καθώς και τη μείωση της κύριας σύνταξης με κλίμακα 5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000, 1.500, 2.000 και 3.000 ευρώ στο άθροισμα κύριων και επικουρικών αντίστοιχα.
 
Τα μεγάλα ποσά επιστροφής που ξεπερνούν τις 7.000 ευρώ αφορούν κυρίως συνταξιούχους με άθροισμα συντάξεων το 2012 άνω των 3.000 ευρώ. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν δύο ή περισσότερες κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και γήρατος ή δύο γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κ.ά.) και υψηλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ - Τραπεζών και του Δημοσίου που είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.
 
Παράλληλα τα ειδικά μισθολόγια, όπως για παράδειγμα οι δικαστικοί, θα έχουν αρκετά υψηλά ποσά αναδρομικών, που μπορεί να ξεπεράσουν τα 7.000 με 8.000 ευρώ. Διπλά αναδρομικά θα λάβουν και περίπου 80.000 συνταξιούχοι ναυτικοί.
 
newsbomb.gr