Ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας - Οδηγίες προς εργοδότες

Ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου της τηλεργασίας - Οδηγίες προς εργοδότες

 

 

Οι οδηγίες για τις δηλώσεις στην ΕΡΓΑΝΗ. Η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.

 
Σε ισχύ μπαίνει από σήμερα Παρασκευή 25/9/2020 το μέτρο της τηλεργασίας για το 40% του εργαζομένων των επιχειρήσεων, με στόχο να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού.
 
τις δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζεται και κλιμακωτό ωράριο προσέλευσης των εργαζομένων, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
 
Οι οδηγίες για τις δηλώσεις στην ΕΡΓΑΝΗ
 
Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1 παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
 
  • Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας αναγράφεται η 25η/9/2020, ενώ ως τόπος εργασίας ο τόπος εργασίας του εργαζομένου.
  • Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.
  • Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη ώρες έναρξης και λήξης, ημέρες εργασίας, αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το έντυπο Ε.4.1, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης.
  • Στην περίπτωση επιχειρήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής που εφαρμόζουν ήδη το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας με απόφαση του εργοδότη για το σύνολο ή για μέρος του προσωπικού τους, δυνάμει της περίπτωσης α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, υφίσταται η ανωτέρω υποχρέωση προαναγγελίας του 40% του προσωπικού τους για το διάστημα από τις 25/9/2020 έως τις 4/10/2020 και όχι η υποβολή του εντύπου Ε.4.1 απολογιστικά.
  • Από τις 5/10/2020, επανέρχεται η υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε.4.1 απολογιστικά, δηλαδή εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου.
  • Εφόσον κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του 40% του προσωπικού που δύναται να εργαστεί εξ αποστάσεως προκύπτει αριθμός 200 εργαζομένων και άνω, οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν το έντυπο Ε.4.1, μέχρι και την 28η /9/2020, με ημερομηνία έναρξης του συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας την 25η /9/2020, ενώ η συγκεκριμένη ενέργεια δεν επισύρει τις κυρώσεις του νόμου.
 
euro2day.gr