Ραβασάκια για εισοδήματα εξωτερικού σε 100.000 φορολογούμενους

Ραβασάκια για εισοδήματα εξωτερικού σε 100.000 φορολογούμενους

 

 

 

Την πρώτη εξόρμησή της μετά την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα με ξένες χώρες ξεκίνησε η εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά να αποστέλλει ειδοποιητήρια σε περίπου 100.000 φυσικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, έχουν αποκτήσει εισοδήματα στο εξωτερικό αλλά δεν τα έχουν δηλώσει.
 
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρο στην Ελλάδα για το σύνολο του παγκόσμιου εισοδήματός τους. Από αυτήν την υποχρέωση εξαιρούνται τα εισοδήματα συγκεκριμένων πηγών που αποκτώνται από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολόγησης.
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την αποφυγή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης μέσω διασυνοριακών συναλλαγών, η ελληνική φορολογική αρχή έχει λάβει από ξένες χώρες τα στοιχεία για εισοδήματα που έχουν αποκτήσει φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας σε αυτές. Αυτονόητο είναι ότι έχει συμβεί και το αντίστροφο, δηλαδή η Ελλάδα έχει αποστείλει στο εξωτερικό τα στοιχεία εισοδημάτων που έχουν αποκτήσει στη χώρα μας φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού.
 
Η φορολογική αρχή προχώρησε σε μια πρώτη διασταύρωση των στοιχείων εισοδημάτων που εμφανίζονται να έχουν αποκτήσει φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας στο εξωτερικό με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβάλλει στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι δεν έχει δηλωθεί εισόδημα με πηγή το εξωτερικό (π.χ. τόκοι από ξένη τράπεζα) τότε ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα λάβει ειδοποιητήριο. Με το ειδοποιητήριο θα καλείται είτε να προχωρήσει σε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για να δηλώσει τα εισοδήματα που δεν δήλωσε, είτε να παράσχει εξηγήσεις για τον λόγο που δεν πρέπει να φορολογηθούν τα σχετικά εισοδήματα και ορθώς δεν δηλώθηκαν. Τα στοιχεία αφορούν στο φορολογικό έτος 2014, το οποίο παραγράφεται στο τέλος του 2020. Εφόσον ο φορολογούμενος δεν προσέλθει για εξηγήσεις ή οι εξηγήσεις του δεν είναι πειστικές, τότε θα του γίνει καταλογισμός του πρόσθετου φόρου μαζί με προσαυξήσεις.
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η εφορία λαμβάνει τα στοιχεία για εισοδήματα φορολογικών κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό και θα πραγματοποιεί την αντίστοιχη διασταύρωση και ελέγχους.
 
Οι χώρες από τις οποίες η φορολογική αρχή λαμβάνει τα στοιχεία ξεπερνούν τις 100. Περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ ενώ πλέον υπογράφουν τις σχετικές συμφωνίες και χώρες με αυστηρό τραπεζικό απόρρητο, όπως Ελβετία και Σιγκαπούρη.
capital.gr