Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη - Τα θέματα που θα συζητηθούν

 

 

 
Την Πέμπτη 31η Ιουλίου και ώρα 14:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ. προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων: 
 
1) Περί έγκρισης απολογισμού Δήμου Μυκόνου οικονομ. έτους 2013.
 
2) Περί εκτέλεσης των αρ. 17930/2014, 22735/2014, 13120/2014 και 26692/2014 Χ.Ε. του ΥΠ.ΕΣ. για την λειτουργία Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών και διάθεση της πίστωσης στον ΠΑΚΟ ‘Γ. ΑΞΞΙΩΤΗΣ’
 
3) Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν εισήγησης της Οικονομ. Υπηρεσίας.
 
4) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων.