Εργασία: Πόσες ώρες «έφαγε» ο Covid19 το β’ τρίμηνο

Εργασία: Πόσες ώρες «έφαγε» ο Covid19 το β’ τρίμηνο

 

 

Στροφή στην τηλεργασία, όπου αυτό ήταν εφικτό, αλλά και αισθητή πτώση των ωρών εργασίας (και ημερομισθίων) σε όσους κλάδους η φυσική παρουσία των εργαζομένων είναι αναγκαία έφερε η πανδημία του Covid19 και η καραντίνα, που επιβλήθηκε για την αντιμετώπισή της, το δεύτερο τρίμηνο του έτους. 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το 21% των εργαζομένων στις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές
δραστηριότητες εργάστηκαν από το σπίτι τους το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Τα αντίστοιχα ποσοστά ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 11,9% και 8,4%. Αντιθέτως στο εμπόριο, στα ξενοδοχεία, την εστίαση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες μόλις το 5,1% εργάστηκαν από το σπίτι, στις κατασκευές το 5,8% και στη βιομηχανία- ενέργεια ποσοστό μικρότερο του 5%. 
 
Σε όσους κλάδους δεν ήταν δυνατή η τηλεργασία είχαμε δραματική μείωση των ωρών εργασίας, που σε ορισμένες περιπτώσεις υποχώρησαν και κάτω από τις 30 την εβδομάδα. Η εικόνα φαίνεται αναλυτικά στο γράφημα που ακολουθεί: 
 
 
Στο εμπόριο, τα ξενοδοχεία, την εστίαση, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες οι εβδομαδίες ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 32% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και κατά 22,5% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Ο μέρος όρος διαμορφώθηκε στις 29,2 ώρες εργασίας την βδομάδα, δηλαδή 13,7 ώρες την εβδομάδα λιγότερες σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. 
 
Στις κατασκευές είχαμε συρρίκνωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας κατά 30% σε μόλις 27 ώρες της εβδομάδες (11,6 ώρες λιγότερες σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα). 
 
Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα και τα στοιχεία Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης (Απασχολούμενων Ατόμων, Ωρών Εργασίας και Μισθών και Ημερομισθίων) χωρίς διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών). Η εξέλιξη των δεικτών το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 είχε ως εξής: