Αύξηση του τουρισμού κατά 17% το πρώτο πεντάμηνο του έτους

Αύξηση του τουρισμού κατά 17% το πρώτο πεντάμηνο του έτους

 

Περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια τουρίστες δέχθηκε η χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκε σε 3.567.000 ταξιδιώτες, έναντι 3.048 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας το πρώτο πεντάμηνο του 2014 η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε σε 2.069 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν σε 1.497 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7%.
 

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,6% και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 28,2%. Ειδικότερα, μείωση κατά 5,8% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία, ενώ οι αφίξεις από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνισαν αύξηση κατά 13,9% και 25,5% αντιστοίχως. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 39% και διαμορφώθηκαν σε 146 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 33,4% και διαμορφώθηκαν σε 124 χιλ. ταξιδιώτες.
 


Παράλληλα την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1.122 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 738 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 758 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6,9% και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 34,9%.
 

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 12,6% και διαμορφώθηκαν σε 274 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,2% και διαμορφώθηκαν σε 168 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 194 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,7%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 7,8% οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 111 εκατ. ευρώ, και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ κατά 1,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 134 εκατ. ευρώ. Περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες δέχθηκε η χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και διαμορφώθηκε σε 3.567.000 ταξιδιώτες, έναντι 3.048 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013.