Επίδομα 534 ευρώ: Νέα πληρωμή σήμερα - Τελευταία ευκαιρία για δηλώσεις - Ποιοι εντάσσονται

Επίδομα 534 ευρώ: Νέα πληρωμή σήμερα - Τελευταία ευκαιρία για δηλώσεις - Ποιοι εντάσσονται

 

 

Ειδικότερα θα διατεθεί ποσό ύψους 1.163.724 ευρώ για 2.796 δικαιούχους, που αφορούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, και σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνών Ιουνίου και Ιουλίου.

Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων δικαιούται τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε για όλο τον μήνα Ιούλιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Ιουλίου. Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Ιούλιο το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ.
 
Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.
 
Εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019,σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης λειτουργίας, δύνανται να υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα από 01/06/2020 και σε κάθε μέχρι 30/9 εφόσον:
 
Δεν έχουν επαναπροσληφθεί και δεν απασχολούνται από τους ανωτέρω εργοδότες -επιχειρήσεις ή δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη, ή - οι κατά τα ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις τους επαναπροσέλαβαν αλλά αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού.
 
Σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση από την οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης- εργοδότη και έως 30/09/2020.
 
Τελευταία ευκαιρία για δηλώσεις
Τελευταία ευκαιρία σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, για δηλώσεις αναστολών και δηλώσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Συν-εργασία» για Ιούνιο και Ιούλιο.
 
Η τελευταία παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας λήγει σήμερα και αφορά στις αιτήσεις της τελευταίας στιγμής για:
 
υπεύθυνες δηλώσεις επιχειρήσεων – εργοδοτών στο σύστημα «Εργάνη» αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούλιο, καθώς και
δηλώσεις ένταξης στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» Β Φάση, όπως επίσης και ορθές επαναλήψεις των δηλώσεων της Β Φάσης για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
 
Η υποβολή της Β Φάσης της δήλωσης ένταξης στον μηχανισμό «Συν – Εργασία» είναι απαραίτητη από τους εργοδότες προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι από το κράτος το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.
 
Ειδικότερα, στην Β Φάση της αίτησης – δήλωσης της επιχείρησης στο σύστημα “Εργάνη”, οι επιχειρήσεις δηλώνουν, τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του, τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον Μηχανισμό.
 
Υπενθυμίζεται πως ήδη από 1η Ιουλίου ισχύει το νέο πλαίσιο για τον μηχανισμό που προβλέπει πως επιδοτούνται 100% οι ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές και εργατικές, για τον χρόνο εργασίας που χάνεται, ενώ στον μηχανισμό εντάσσονται και οι εποχικοί με πρόσληψη μετά τις 30 Μαΐου και έως 10/8.
newsbomb.gr