Ενημερωτική εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης για δάνεια με υποθήκη στην 1η κατοικία

Ενημερωτική εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης για δάνεια με υποθήκη στην 1η κατοικία

Το επιμελητήριο Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει μία ενημερωτική εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιασθεί το νέο πρόγραμμα που ισχύει από την 1/8/2020 για όλους τους δανειολήπτες με υποθήκη στην 1η κατοικία, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού.
 
 Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε με τον Νόμο 4714/2020 και αφορά στην κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων πληγέντων οικονομικά από τον κορωνοϊό. 
 
Η επιδότηση δύναται να φτάσει έως και 90% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Εφόσον ο δανειολήπτης πληρώνει το μερίδιό του στη δόση του δανείου, τότε προστατεύεται η 1η κατοικία του από πλειστηριασμό. 
 
Οι δηλώσεις συμμετοχών είναι έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020