Κοινωφελής Εργασία: Πότε θα βγουν οι οριστικοί πίνακες

Κοινωφελής Εργασία: Πότε θα βγουν οι οριστικοί πίνακες

 

 

Έως την Παρασκευή (31/07) αναμένεται να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες των 36.500 ανέργων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας σε δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΟΑΕΔ.
 
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικα στον ιστότοπο www.oaed.gr με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.
 
Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες των ωφελουμένων και θα γίνουν οι τοποθετήσεις στους φορείς. Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για να γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις των ανέργων στους φορείς.
 
Κατά την διάρκεια των ενστάσεων σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική ένσταση, οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι σήμερα προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του αρμόδιου ΚΠΑ2.
 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή, τόσο η υποβολή ενστάσεων, όσο και η υποβολή δικαιολογητικών.
newsbomb.gr