Δήμος Μυκόνου: Στην τελική ευθεία το έργο του συστήματος τηλεπαρακολούθησης ποσότητας και ποιότητας του νερού

Δήμος Μυκόνου: Στην τελική ευθεία το έργο του συστήματος τηλεπαρακολούθησης ποσότητας και ποιότητας του νερού

 

 

 

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έναρξη ενός σημαντικού έργου για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης του νησιού, μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο σχετικό διαγωνισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου. 
 
Το έργο αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 12 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε επιλεγμένα κομβικά σημεία του δικτύου ύδρευσης,  που θα καταμετρούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την πίεση και παροχή του νερού στους κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς. Τα δεδομένα αυτά θα αποστέλλονται μέσω ασύρματων ζεύξεων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Επιπλέον, την τοποθέτηση 200 ψηφιακών υδρόμετρων, που θα παρέχουν τη δυνατότητα αποστολής μετρήσεων ακριβείας στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου, με σκοπό τη μείωση των διαρροών και τη δυνατότητα συμμετοχής των κατοίκων και των επισκεπτών στην εξοικονόμηση του νερού, ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο που αποτελεί και περίοδο αιχμής.
 
Ειδικότερα στο έργο περιλαμβάνονται:
 
1.) Λεπτομερής σχεδίαση του συστήματος Τηλεπαρακολούθησης Ποσότητας Ποιότητας – Τηλεχειρισμού και ανίχνευσης των διαρροών.
2.) Προμήθεια και εγκατάσταση των Τοπικών Σταθμών Έλεγχου (ΤΣΧ) και των υδρομέτρων στη Χώρα Μυκόνου.
3.) Παράδοση και εγκατάσταση του λογισμικού.
4.) Προμήθεια και εγκατάσταση παροχής ισχύος και καλωδίωση για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού.
5.) Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των Τοπικών Σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις, τόσο για τη σύνδεση μεταξύ των διαφόρων προβλεπομένων υλικών, οργάνων και εξοπλισμού όσο και για την σύνδεση μετα υφιστάμενα όργανα και εξοπλισμό.
6.) Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων (μετρητές πίεσης, παροχής, κλπ.).
7.) Προμήθεια και εγκατάσταση δικλείδων – βανών κλπ. οργάνων όπου προβλέπονται σε σημεία ύδρευσης.
8.) Προσαρμογές και μετατροπές σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.
9.) Προμήθεια εξοπλισμού ανίχνευσης διαρροών.
10.) Δοκιμές ολοκλήρωσης εργασιών και παράδοσης του συστήματος.
11.) Παράδοση σχεδίων.
12.) Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης.
13.) Παράδοση τεκμηρίωσης
14.) Εκπαίδευση του προσωπικού στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου ολοκληρωμένου συστήματος.
15.) Εγγύηση καλής λειτουργίας.
16.) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
 
 
Το έργο που περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού, είναι συνολικού ύψους 680.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού  του Νοτίου Αιγαίου 2017-2020 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
 
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κουκάς, τόνισε: 
 
«Η αναβάθμιση των βασικών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής μας. Στο πλαίσιο αυτό και μετά τη θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη μείωση των διαρροών και την εξοικονόμηση του νερού. Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜ και να υποσχεθώ για μία φορά ότι θα είμαι προσωπικά πάντα δίπλα τους για το σημαντικό και μετρήσιμο έργο που επιτελούν».