Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θα συμμετέχει στο έργο MOSES

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θα συμμετέχει στο έργο MOSES

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμμετοχή του στο έργο MOSES, το οποίο ξεκίνησε επίσημα πραγματοποιώντας την εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση στις 14 και 15 Ιουλίου 2020.
 
Το MOSES είναι έργο έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020). Στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν 17 εταίροι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυσητης ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα. Η ομάδα του MOSESεπιδιώκει να επιτύχει πέρα από την τεχνολογική εξέλιξη και την εφαρμοσμένητεχνογνωσίαεπιτυγχάνοντας ένανστόχο που διαφορετικά θα ήταν ανέφικτος και αρκετά δαπανηρόςσε επίπεδο μεμονωμένων προσπαθειών. 
 
Το MOSES συντονίζεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στοχεύει να ενισχύσεισημαντικά τη συνιστώσα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεωνστηνευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζονταςπροβλήματα  που σχετίζονται με τη διαχείρισηκαι τη λειτουργία μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το MOSES θα ακολουθήσει μια διπλή στρατηγική υλοποίησης, η οποία συνίσταται στη μείωση του συνολικού χρόνου για την προσόρμισηστα λιμάνια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών(TEN-Tnetwork) και στην τόνωση της χρήσης υπηρεσιών τροφοδοσίας σε μικρά λιμάνια, τα οποία έχουν περιορισμένη ή καθόλου υποδομή για τη φορτοεκφόρτωση πλοίων.
 
Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο MOSES θα εφαρμόσει τις ακόλουθες καινοτομίες:
 
Για το σκέλος των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, η σχεδίασηενός καινοτόμου, υβριδικούηλεκτρικούπλοίου τροφοδοσίας σχεδιασμένο να ταιριάζει με κυρίαρχες επιχειρηματικές προτάσειςστον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων.
 
Για τις προβλήτες βαθέων υδάτων, η υιοθέτηση ενός αυτόνομου συστήματος ελιγμών και ελλιμενισμού πλοίων (MOSES AutoDock).
Μια πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας (πλατφόρμα MOSES).
 
Η συνεισφορά του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο συνολικό έργο έγκειται στην αναγνώριση των αναγκών των τελικών χρηστών, οι οποίες θα συμβάλλουν στον καθορισμό των προδιαγραφών και απαιτήσεων των καινοτομιών του έργου. Επιπλέον, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμβάλλει στον εντοπισμό βέλτιστων περιπτώσεων χρήσης των καινοτομιών του έργου, καθώς και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων και βιώσιμων επιχειρηματικών προτάσεων. Επίσης, λόγω της μικτής χρήσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων του λιμένα του, το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου θα συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός αυτόματου συστήματος χειρισμού ρυμουλκού.
 
Το MOSESείναι ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο διαθέτει σημαντικό δυναμικό καινοτομίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων στην Ευρώπη. Οι δυνατότητές του για καινοτομία καλύπτουν τόσο τις πτυχές σχεδιασμού πλοίων, όσο και τα εργαλεία λογισμικού και τα συνοδευτικά μοντέλα διακυβέρνησης για τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γεφυρώνοντας τομείς της επιστήμης, βιομηχανίας, ναυτιλίας, εφοδιαστικής και λειτουργίας λιμένων, το MOSESθα παρέχει ένα εύφορο έδαφος για την ανταλλαγή δεξιοτήτων και εξειδικευμένης γνώσης,ενθαρρύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας/τεχνογνωσίας και ενσωματώνονταςουσιαστικέςσυνέργειες μεταξύ των εταίρων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 
Νικόλαος Χρ. Βαρδαλάχος
E-mail: nvardala@mykonosports.gr
Τηλ: +30 22890 28935
 
Διάρκεια:
1 Ιουλίου 2020–30 Ιουνίου 2023 (36 μήνες)
Συνολική Χρηματοδότηση:
8.122.150 Ευρώ
Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
8.122.150 Ευρώ
 
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 861678. The content of this document reflects only the authors’ view and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains. 
Συντονιστής:
Καθ. ΝικόλαοςΒεντίκος,ΑναπληρωτήςΚαθηγητής, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(ΕΜΠ)
 
Κοινοπραξία:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
ENGITEC SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED (ESI)
CORE INNOVATION AND TECHNOLOGY OE (CORE)
NEDERLANDSEORGANISATIEVOORTOEGEPASTNATUURWETENSCHAPPELIJKONDERZOEKTNO (TNO)
STICHTINGMARITIEM RESEARCH INSTITUUT NEDERLAND (MARIN)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΝΩΣΗΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝΡΥΜΟΥΛΚΩΝ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝΚΑΙΠΛΟΙΩΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
DANAOS SHIPPING COMPANY LIMITED (DANAOS)
FUNDACION DE LA COMUNIDADVALENCIANA PARA LA INVESTIGACION,PROMOCION Y ESTUDIOSCOMERCIALES DE VALENCIAPORT (VPF)
DNV GL HELLAS SA (DNVGL)
ASTILLEROS DE SANTANDER SA (AST)
PIRAEUS CONTAINER TERMINAL SINGLE MEMBER SA (PCT)
ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟΤΑΜΕΙΟΜΥΚΟΝΟΥ (MHM)
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣΣΗΜΠΙΛΙΤΥΕΠΕ(SEAB)
TRELLEBORG RIDDERKERK BV (TRELL)
CIRCLE SPA (CIRCLE)
MACGREGOR SWEDEN AB (MCGRSWE)
PROZERO INTERNATIONAL APS (TUCO)
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο παρακαλώ επικοινωνήστε με τους: 
Καθ. ΝικόλαοςΒεντίκος,ΑναπληρωτήςΚαθηγητής,Σχολή Ναυπηγών ΜηχανολόγωνΜηχανικών ΕΜΠ
Συντονιστής του Έργου
E-mail: niven@deslab.ntua.gr
Τηλ: +30 210 772 3563
 
Κα. ΕυαγγελίαΛάτσα, Διευθύνουσα σύμβουλος,SEAbilityLtd., 
Υπεύθυνη Εργασιών Διάχυσης και Προβολής του Έργου 
Ε-mail: adm@seability.eu
Τηλ: +30 210 428 1870