Συμβάσεις από το Δήμο Μυκόνου για εξοπλισμό στο Κέντρο Υγείας

Συμβάσεις από το Δήμο Μυκόνου για εξοπλισμό στο Κέντρο Υγείας

 

 

 

Η ουσιαστική και διαχρονική στήριξη του Κέντρου Υγείας, αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη επιλογή του Δήμου Μυκόνου.
 
Σήμερα υπογράφηκαν από τη Δημοτική Αρχή οι σχετικές συμβάσεις για προμήθεια με δημοτικούς πόρους ενός αυτόματου μοριακού αναλυτή 4 θέσεων, συλλεκτών δείγματος και αντιδραστηρίων, ενός Βιντεολαρυγγοσκόπιου με λάμες για την εξέταση SARS-CoV2 ύψους 69.803,40 ευρώ, καθώς και την αγορά θαλάμου κάθετης νηματικής ροής ύψους 7.192,00 ευρώ.