Προ των πυλών η πατρική άδεια και καινοτόμα προγράμματα για τους ανέργους

Προ των πυλών η πατρική άδεια και καινοτόμα προγράμματα για τους ανέργους

 

Η επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας με  απόκτηση εξιδείκευσης μέσω του ΟΑΕΔ, η επέκταση της μητρικής άδειας και στον πατέρα, η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά προκειμένου να συμμετέχουν μακροπρόθεσμα σε εισηγμένες ελληνικές εταιρείες σε ένα σύστημα αντίστοιχο  με αυτό που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία, την παροχή επιπλέον κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να προχωρούν σε συγχωνεύσεις με εταιρείες του εξωτερικού, η κατάργηση του επιπλέον φόρου 1% επί των μετοχικών κεφαλαίων που αντλούν εταιρείες από το ΧΑ και μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας , συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο των 151 σελίδων της ενδιάμεσης έκθεσης του Σχεδίου Ανάπτυξης της Επιτροπής Πισσαρίδη, που συζητήθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης του Πρωθυπουργού με τα μέλη της Επιτροπής, στελέχη του υπουργικού συμβουλίου, επιχειρηματικούς και άλλους κοινωνικύς φορείς.
 
Ειδικότερα, κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η συστηματική αύξηση των εξαγωγών η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, η ενίσχυση της εργασίας.
 
Στη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης επισημάνθηκε η ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση ενώ έγινε λόγος για ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ του κόσμου της εργασίας, της παραγωγής και της πολιτικής.
 
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:
 
«Θέλω να σας συγχαρώ γιατί πραγματικά έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχετε βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο, αλλά θεωρώ και ρεαλιστικό και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να μας δοθεί σήμερα η ευκαιρία να γίνει μια σύντομη παρουσίαση των βασικών αξόνων, ώστε εντός ενός σύντομου χρονοδιαγράμματος να πάρουμε και τις απόψεις και τις εκτιμήσεις όλων των κοινωνικών εταίρων. Για να μπορούμε να καταλήξουμε, πια, σ’ ένα κείμενο το οποίο θα αποτελεί ένα σχέδιο αναφοράς για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα κατευθύνει και τις πολιτικές μας ενόψει του Recovery Fund, το οποίο πιστεύω ότι θα θέσει στη διάθεσή μας σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους. Αλλά θα επεκτείνεται και πέρα απ’ αυτό θέτοντας προτεραιότητες οι οποίες δεν είναι απλά βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες.
Συνέχεια στην ΠΗΓΗ