Τηλεργασία: Ερχεται νομοσχέδιο – Οι 10 κανόνες

Τηλεργασία: Ερχεται νομοσχέδιο – Οι 10 κανόνες

 

 

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της τηλεργασίας με δέσμη 10 ρυθμίσεων καθορίζεται σε νομοσχέδιο που φέρνει το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή.

Ο θεσμός της τηλεργασίας, ο οποίος αναδείχτηκε στην περίοδο της πανδημίας, αποτελεί μία νέα δυναμική πρόκληση από το μέλλον στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν η ελληνική αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.
 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ωστόσο, καλείται να αξιοποιήσει τη νέα πραγματικότητα, να συμβαδίσει με τα νέα δεδομένα δημιουργώντας ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο.
 
Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, η τηλεργασία µπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόµη και σε συνδυασµό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισµού και τη συντήρησή του.
 
Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου ενδεικτικά αποτελούν:
 
· Ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών σχέσεων
 
· Τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη
 
· Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου
 
· Κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από εργοδότη
 
· Απαγόρευση της χρήσης κάμερας
 
· Σύστημα ελέγχου τηλεργασίας σύμφωνο με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων
 
· Δήλωση εργαζομένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη
 
Το μεγάλο αυτό βήμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώνεται με την ίδρυση αυτοτελούς Τμήµατος Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της συμφωνίας για τηλεργασία και των μέτρων για την ασφάλεια και υγεία του τηλεργαζόμενου. ΠΗΓΗ