Μύκονος: Οι παραλίες που βγαίνουν σε δημοπρασία στις 15 Ιουλίου

Μύκονος: Οι παραλίες που βγαίνουν σε δημοπρασία στις 15 Ιουλίου

 

 

 
Την Τρίτη 15 Ιουλίου θαπραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα η δημοπράτηση τμημάτων παραλιών της Μυκόνου. Η δημοπράτηση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου. 
 
Οι παραλίες που δημοπρατούνται είναι:
 
1. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δημοπρατείται σε τέσσερα (4) τμήματα και συγκεκριμένα: α) μεσαίο τμήμα 25χ20= 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών)
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 15.000 €
β) Δυτικά τις παραλίας τμήμα 25χ20= 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών)
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 15.000 €
γ) Έμπροσθεν του χώρου στάθμευσης του ξεν/χειου Αφροδίτη τμήμα 50 τ.μ. για
θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
δ) Δυτικά της παραλίας και σε απόσταση 300 μέτρων από το (γ) τμήμα, ως ο νόμος ορίζει, τμήμα 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μονο. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται
στο ποσόν των 1.500 €
 
2. ΕΛΙΑ: Δημοπρατείται σε τρία (3) τμήματα και συγκεκριμένα:
α) Μεσαίο τμήμα 25χ20= 500 τμ. (50 σετ ομπρελών)
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 25.000 €
β) Δυτικά της παραλίας τμήμα 25χ20= 500 τμ (50 σετ ομπρελών)
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 25.000 €
γ) Ένα τμήμα επί της παραλίας 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
 
3. ΛΙΑ: Δημοπρατείται χώρος 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
 
4. ΠΑΡΑΓΚΑ: Δημοπρατείται χώρος 12 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο έμπροσθεν της αφετηρίας λεωφορείων και η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 360 €
 
5. ΚΑΛΑΜΟΠΟΔΙ: Δημοπρατείται χώρος 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
 
6. ΑΓΡΑΡΙ:  Δημοπρατείται χώρος 50 τμ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
 
7. ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ: Δημοπρατείται σε δύο (2) τμήματα και συγκεκριμένα:
α) Δυτικά της παραλίας ένα (1) τμήμα 25χ20=500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών)
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 25.000 €
β) Ένα (1) τμήμα διαστάσεων 50 τμ για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
 
8. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΔΙΒΟΥΝΙΑ: Δημοπρατείται σε δύο (2) τμήματα και συγκεκριμένα:
α) Ένα (1) τμήμα διαστάσεων 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών)
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 25.000 €
β) Ένα (1) τμήμα διαστάσεων 50 τμ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
 
9. ΚΟΡΦΟΣ: Δημοπρατείται χώρος 50 τμ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο, έμπροσθεν ελικοδρομίου . Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσόν των 1.500 €
 
10. ΨΑΡΡΟΥ: Δημοπρατείται χώρος 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο.  Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.500 €.
 
11. ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ: Δημοπρατείται χώρος 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής και μόνο. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.500 €.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 22890-23261ή 22890-23988