Γεωθερμικές αφαλατώσεις για φθηνό πόσιμο νερό στα άνυδρα νησιά

Γεωθερμικές αφαλατώσεις για φθηνό πόσιμο νερό στα άνυδρα νησιά

 

 

 
Η γεωθερμία είναι μια ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η γεωθερμία προσφέρει ενέργεια χαμηλού κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές βλαβερών ρύπων.
 
Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ή ατμού, ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, ενώ συνήθως κυμαίνεται από 25ο C μέχρι 360ο C. Στις περιπτώσεις που τα γεωθερμικά ρευστά έχουν υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 150ο C), η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας παγκοσμίως αφορά στη θέρμανση θερμοκηπίων. Χρησιμοποιείται ακόμα στις υδατοκαλλιέργειες, όπου εκτρέφονται υδρόβιοι οργανισμοί αλλά και για τηλεθέρμανση, δηλαδή θέρμανση συνόλου κτιρίων, οικισμών, χωριών ή και πόλεων. 
 
Σήμερα στην Ελλάδα, η εκμετάλλευση της γεωθερμίας γίνεται αποκλειστικά για χρήση της σε θερμικές εφαρμογές, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμα, λόγω του πλούσιου σε γεωθερμική ενέργεια υπεδάφους της χώρας μας, κυρίως κατά μήκος του ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου (Μήλος, Νίσυρος, Σαντορίνη), μπορεί να έχει ευρεία εφαρμογή για τη θερμική αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με στόχο την απόληψη πόσιμου, κυρίως στις άνυδρες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Μία τέτοια εφαρμογή έχει χαμηλότερο κόστος από εκείνο που απαιτείται για τον εφοδιασμό των περιοχών αυτών με πόσιμο νερό, μέσω υδροφόρων πλοίων.
 
Το έργο REGEOCITIES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει την διείσδυση της γεωθερμικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της Ευρώπης έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται αφενός στην άρση των εμποδίων από τα κράτη μέλη σχετικά με την εκμετάλλευση της αβαθούς γεωθερμίας, αφετέρου στην μεταφορά των καλών πρακτικών και της εμπειρίας από τα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία) όπου εφαρμόζεται η τεχνολογία της γεωθερμίας. 
 
 
Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες του προγράμματος όπως φανερώνει και ο χάρτης που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και ανοίγεται ο δρόμος για την αξιοποίηση της και στην χώρα μας.
 
 
Μάλιστα, όπως δήλωσε ο  Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης στην ημερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ναύπλιο « πρόκειται για μια ανταγωνιστική τεχνολογία, που συνδέεται άμεσα με το χώρο της αυτοδιοίκησης, τόσο εφαρμοστικά όσο και αδειοδοτικά, εκσυγχρονίζει τις υποδομές της, μειώνει δραστικά τις δαπάνες θέρμανσης και ψύξης, και μπορεί να συνδυαστεί με την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει το πράσινο μοντέλο ανάπτυξης που ενστερνιζόμαστε για τη χώρα και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ εξυπηρετεί το στόχο του 30% εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να θέσουμε για το 2030».