Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δ.Σ. της Τήνου

Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δ.Σ. της Τήνου

 

 

 

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου και ώρα 12:30, πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητήσουν στη συνεδρίαση είναι τα εξής:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων, της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε έκταση 22.373,58 τ.μ., στη θέση «ΖΕΥΤΟΥΜ» ή «ΤΡΙΑΜΠΕΛΑ» Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου.
 
ΘΕΜΑ  2ο: Ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» της Ιωάννας Τσάκωνα του Αναστασίου, στον Αγ. Ιωάννη Πόρτο.
 
ΘΕΜΑ  3ο: Ανανέωση αδείιας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εποχιακή καφετέρια – Σνακ Μπαρ» του Γεωργίου Κρητικού του Νικολάου, στην περιοχή «Λινοπή» Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Σνακ Μπαρ- Εστιατόριο» της εταιρείας «Παναγιώτης και Μιλτιάδης Κροντηράς Ο.Ε.»,  στην περιοχή Τσαμπιά – Κιονίων. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.)», στη θέση Μάρμαρα της Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωρίων.
 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας συσκευών - εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή και αναβάθμιση υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης 500m3 ημερησίως.
 
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τμηματική καταβολή σε ισόποσες δόσεις εντός του αυτού έτους, των τελών κοινοχρήστων χώρων.
 
ΘΕΜΑ 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, Οικον. έτους 2014 (σχετ. το υπ αριθμόν  πρωτ. 1114/20-6-2014 έγγραφο του Γενικού Λυκείου και η από 25-6-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου).
 
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου Τήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/2014).
 
ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πορεία της μελέτης επιλογής του χώρου για την δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. στο Δήμο Τήνου.
 
ΘΕΜΑ 11ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του έργου «Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου.
 
ΘΕΜΑ 12ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Τήνου».