Ανακοίνωση: το Λιμεναρχείο Μυκόνου ζητά πλοηγό

Ανακοίνωση: το Λιμεναρχείο Μυκόνου ζητά πλοηγό

 

 

Το Λ/Χ Μυκόνου αναζητά διπλωματούχους Πλοιάρχους ή Κυβερνήτες, έστω και συνταξιούχους του ΝΑΤ, γνώστες της περιοχής των λιμένων Μυκόνου, των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών προκειμένου όπως ανατεθούν σε έναν εξ' αυτών καθήκοντα έκτακτου πλοηγού επ' αμοιβή για την πλοήγηση των πλοίων που καταπλέουν/ αποπλέουν στους λιμένες της Μυκόνου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το γραφείο της ναυτολογίας του Λ/Χ Μυκόνου για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 22890-22218. 

 

Οι διοριζόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α) έκτακτοι πλοηγοί πρέπει να κατέχουν τα ανάλογα προσόντα του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου με τις κάτωθι παρεκκλίσεις:

 

Α) Να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

 

Β) Η σωματική και πνευματική ικανότητα τους βεβαιώνεται από την Α.Ν.Υ.Ε. ή από δύο ιδιώτες γιατρούς οριζόμενους από τον Λιμενάρχη Μυκόνου.

 

Γ) Δεν απαιτείται απόδειξη στρατολογικής κατάστασης όταν ο υποψήφιος έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του.

 

Επίσης ο ορισμός, η εργασία καθώς και η παύση/απόλυση των έκτακτων πλοηγών ορίζεται στην παράγραφο (4) του άρθρου 11 του Νόμου 3142/55 (ΦΕΚ 43Α).