Ανακοίνωση από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου σχετικά με τις εγγραφές στην Α

Ανακοίνωση από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου σχετικά με τις εγγραφές στην Α

 

Οι εγγραφές για την Α' τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μυκόνου θα πραγματοποιηθούν από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρες 10:00 έως 12:00.
 
Προσοχή : ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑ !!!!
 
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του Δημοτικού σχολείο είναι τα παρακάτω:
 
1) Δημόσιο έγγραφο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή/τριας:
α) οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ
β) μισθωτήριο κατοικίας το οποίο έχει ανακτηθεί από το σύστημα TAXISNET ως ηλεκτρονική υποβολή μισθώματος.
Σε καμία περίπτωση αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας δεν μπορεί να θεωρηθεί η Υπ. Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί φιλοξενίας καθώς και η διεύθυνση εργασίας των γονέων.
 
2) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (φωτοτυπία), στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από ιατρό. Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.