Ποιοι κερδίζουν φέτος έκπτωση φόρου

Ποιοι κερδίζουν φέτος έκπτωση φόρου

Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις και τους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών που πλήττονται από την πανδημία κορωνοϊού ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα όμως φέτος, χιλιάδες φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έκπτωση φόρου και να ελαφρύνουν το εκκαθαριστικό τους. 
 
Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν είναι η συμπλήρωση του πίνακα 2 στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, όπου θα πρέπει να απαντήσουν «ΝΑΙ» σε μια ή περισσότερες ερωτήσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων στην εξασφάλιση του αφορολογήτου ή στην απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.
 
Συγκεκριμένα, ο πίνακας 2 αφορά:
 
  • Νέους φορολογούμενους: Στην περίπτωση, νέου φορολογούμενου με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό της προκαταβολής φόρου, περιορίζεται στο 50% και όταν η προκαταβολή φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ δεν βεβαιώνεται.
  • Νέοι επαγγελματίες: Όσοι έκαναν έναρξη εργασιών την τελευταία πενταετία θα απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος. Η απαλλαγή παρέχεται για πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών.
  • Μισθωτοί με «μπλοκάκι». Οι φορολογούμενοι αυτοί  θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων και θα δικαιούται την έκπτωση φόρου 1.900 - 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο. Για να θεωρηθεί ο φορολογούμενος μισθωτός θα πρέπει να έχει σύμβαση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τα τρία,  ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από έναν που λαμβάνουν τις υπηρεσίες «και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του».
  • Έμποροι 62 ετών: Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.
  • Συνταξιούχοι 65 ετών και άνω: Για τους φορολογούμενους αυτούς τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30%. Συγκεκριμένα το συνολικό τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημά τους λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 30% και στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
  • Επιτηδευματίες που βρίσκονται σε αδράνεια: Όσοι έχουν ανενεργά μπλοκάκια γλιτώνουν από το τέλος επιτηδεύματος.

star.gr