Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μυκόνου.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μυκόνου.

Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές των προνηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μυκόνου ξεκινάει από την Δευτέρα 11 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2020. 
 
Οι αιτήσεις και για τους δύο Παιδικούς Σταθμούς ( Ομβροδέκτη και Άνω Μεράς) υποβάλλονται στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού της Άνω Μεράς καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως 13:00. 
 
Για την υποβολή των αιτήσεων απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σύμφωνου συμβίωσης τελευταίου εξαμήνου. 
 
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, τελευταίου εξαμήνου. 
 
3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίσουν φωτοτυπία αποκόμματος εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε τελευταίου διμήνου (εξοφλημένου ή μη). 
 
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. 
 
5. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή συμβόλαιο σπιτιού, όπου προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού. 
 
6. Βεβαίωση Υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα Mantoux όπως κάθε φορά προβλέπεται από το ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ. 
 
7. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2019 ή υπεύθυνη δήλωση (διατίθεται από την Υπηρεσία). 
 
8. Για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων απαιτείται άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας και των δύο γονέων. 
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22890- 71176