ΕΚΤ: Επιδείνωση της τραπεζικής χρηματοδότησής τους προβλέπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΕΚΤ: Επιδείνωση της τραπεζικής χρηματοδότησής τους προβλέπουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

 

 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωζώνης (ΜμΕ) κατέγραψαν ταχεία επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντός τους εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. 
 
Η έρευνα που αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020 δείχνει ότι οι ΜμΕ ανέφεραν μία μείωση του τζίρου τους (σε καθαρούς όρους -2% από 20% τους προηγούμενους έξι μήνες). Πρόκειται για την πρώτη μείωση του τζίρου που έχει καταγραφεί στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΚΤ που πραγματοποιείται από το 2014. Οι ΜμΕ ανέφεραν, επίσης, μία μεγάλη επιδείνωση της κερδοφορίας τους (σε καθαρούς όρους -15% από -1% στην προηγούμενη έρευνα), η οποία σημειώθηκε σε όλες τις χώρες και τομείς.Οι ΜμΕ συνέχισαν να δηλώνουν την έλλειψη διαθέσιμου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ως την κύρια ανησυχία τους (το 24% των ερωτηθέντων έναντι 28% στην προηγούμενη έρευνα), με δεύτερη τη δυσκολία στην εύρεση πελατών (21% έναντι 22%). 
 
Όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, το καθαρό ποσοστό των ΜμΕ που ανέφεραν βελτίωση στη διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων παρέμεινε θετικό, αλλά μειώθηκε στο 5% από 10%. Αυτό αποδίδεται στην προθυμία των τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις (11% έναντι 14%). Ωστόσο, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2014, οι ΜμΕ της Ευρωζώνης αντελήφθησαν την οικονομική τους κατάσταση ως παράγοντα που εμποδίζει την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση (-18% από 5%). Επιπλέον, οι γενικές οικονομικές προοπτικές θεωρήθηκαν ότι έχουν έναν ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο (-30% από -13%), κάτι που δεν έχει σημειωθεί από τον Μάρτιο του 2013. 
 
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι απαντήσεις των ΜμΕ όσον αφορά την αναμενόμενη διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης είναι χρήσιμες στην εκτίμηση του πιθανού αντίκτυπου της πανδημίας του κορονοϊού στο άμεσο μέλλον. Συνολικά, δείχνουν μείωση των προσδοκιών σχετικά με τη διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων στην Ευρωζώνη (-11% από 4%) με το επίπεδο της επιδείνωσης να διαφέρει μεταξύ των χωρών. Οι ιταλικές ΜμΕ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη επιδείνωση σε καθαρούς όρους (-13% από 9%), ακολουθούμενες από τις γαλλικές και τις ισπανικές ΜμΕ ( -9% και -12% από 8% και -1%, αντίστοιχα). 
 
Η έρευνα της ΕΚΤ διενεργήθηκε από τις 2 Μαρτίου έως τις 5 Απριλίου. Παρά τις δυσκολίες στη διεξαγωγή της λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ευρώπη και τη συνακόλουθη διαταραχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πολλές εταιρείες της Ευρωζώνης, η έρευνα ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε ένα δείγμα 11.236 επιχειρήσεων, το 92% των οποίων είχε λιγότερους από 250 υπαλλήλους
 
ΑΠΕ - ΜΠΕ