Σημαντικές αποφάσεις του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου με τηλεδιάσκεψη

Σημαντικές αποφάσεις του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου με τηλεδιάσκεψη

 

 

Mε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιήθηκε σήμερα  η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα η παράταση οικοδομικών εργασιών και εργασιών βαρέας όχλησης μέχρι την 1η Ιουλίου για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν εργασίες, που έχουν διακοπεί τον τελευταίο μήνα στο πλαίσιο των μέτρων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Επίσης, ομόφωνα αποφασίστηκε η δεκαετής μίσθωση των δημοτικών ακινήτων της νήσου Ρήνειας στον ομώνυμο Κτηνοτροφικό συνεταιρισμό, ως μια έμπρακτη στήριξη της τοπικής κτηνοτροφίας.

Επιπλέον, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρώτη υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020. Της απόφασης μειοψήφησε η δημοτική παράταξη του κ. Βερώνη.

Ομόφωνα ψηφίστηκε η καταβολή της ετήσιας συμμετοχής του Δήμου Μυκόνου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο πλαίσιο της πολιτικής για την αναβάθμιση των υποδομών έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έργο «Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις δρόμων Δήμου Μυκόνου».

Σχετικά με το αίτημα για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε διάφορες περιοχές στη Μύκονο αποφασίστηκε ομοφώνως η απόρριψή του μέχρι να ολοκληρωθεί από τον ΟΤΕ η αποκατάσταση των υφιστάμενων κακοτεχνιών.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς τόνισε:

«Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης μια εξαιρετικά παραγωγική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου ειδικά για τις δύο ομόφωνες αποφάσεις για την παράταση των οικοδομικών εργασιών μέχρι την 1η Ιουλίου, καθώς και την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των αγροτών και κτηνοτρόφων του νησιού μας. Με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη της επανεκκίνησης της τοπικής μας οικονομίας εργαζόμαστε με σοβαρότητα και συστηματικότητα για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε».