Βαριά πρόστιμα σε όσους δεν φορούν μάσκα

Βαριά πρόστιμα σε όσους δεν φορούν μάσκα

 

 

Με βαριά πρόστιμα, που φθάνουν τις 5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και τις 100.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας έως και 90 ημέρες για τις επιχειρήσεις, θα έρθουν αντιμέτωποι όσοι δεν τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και δεν φορούν μάσκα, προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Εντός των επόμενων ωρών πάντως αναμένεται αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα προσδιορίζει επακριβώς το ύψος του προστίμου ανά παράβαση αλλά και για ποιες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα η χρήση μάσκας δεν θα αφορά αυστηρή σύσταση.  
 
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σημειώνεται πως για την αντιμετώπιση του κινδυνού διασποράς του Covid, "είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού:
 
α) υποχρεωτική χρήση μάσκας,
 
β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,
 
γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας,
 
δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.
 
 
 
Με βάση τα όσα αναφέρονται στην ΠΝΠ φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 5.000 ευρώ.
 
Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 15 έως 90 ημέρες.
 
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).