Παράταση και διακοπή αναστολής συμβάσεων για το Μάιο για τις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω κορωνοϊού

Παράταση και διακοπή αναστολής συμβάσεων για το Μάιο για τις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω κορωνοϊού

 

 

Ευέλικτα σχήματα προσωπικού που θα συνδυάζουν εργαζόμενους των οποίων έχει διακοπεί η αναστολή και εργαζόμενους των οποίων παρατείνεται η επιδότηση των 800 ευρώ προβλέπει η νέα ΠΝΠ.
 
Ειδικότερα τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις τον Μάιο και τον Ιούνιο καθώς η οικονομία βγαίνει σταδιακά από την «αναπνευστήρα» είναι τα εξής:
 
α) Επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά, μπορούν να επεκτείνουν και για την μήνα Μάιο την αναστολή του 60% των εργαζομένων που βρίσκονται ήδη σε αναστολή.
 
Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας ενώ υποχρεούνται επίσης να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.
 
β) Παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά τον μήνα Μάιο.
 
Οι εργαζόμενοι των ως άνω δύο περιπτώσεων δικαιούνται οικονομική ενίσχυση.
 
Δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40%, εφόσον η αναστολή έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες.
 
Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020. ( πχ εστιατόρια)
 
Δίνεται η δυνατότητα της προσωρινής ανάκλησης αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά.
 
 Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις– εργοδότες, που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά να μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.
 
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2020.
 
Παρατείνεται έως και τις 30.6.2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων οι οποίες έληξαν στο διάστημα από 28.2.2020 έως τις 30.4.2020.
 
Η άδεια ειδικού σκοπού θα ισχύει και για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
 
Προβλέπονται ειδικά μέτρα για την στήριξη των Ναυτικών.
 
Από τη Δευτέρα κι ενώ σταδιακά θα αίρονται τα μέτρα περιορισμού για την διασπορά του κορωνοιού, θα μπαίνει σε εφαρμογή ένα μεικτό σύστημα, με κεντρικό στόχο την αποτροπή μαζικού κύματος απολύσεων και εκρηκτικής ανόδου της ανεργίας, την οποία ωστόσο προεξοφλούν αναλυτές και αγορά. Ορατό είναι το ενδεχόμενο επιχειρήσεις μικρές ή μεγαλύτερες να μην ανοίξουν με την άρση των μέτρων, ιδιαίτερα αν επηρεάζονται από τον τουρισμό που φέτος πλήττεται σφοδρά.
 
Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν υποχρεούνται να επαναφέρουν σε ενεργή απασχόληση τουλάχιστον το 40% των μισθωτών τους. Μπορούν να παρατείνουν τις αναστολές των συμβάσεων για έως το 60% των εργαζομένων που ήταν σε αναστολή. Η δυνατότητα παράτασης δίνεται για ένα μήνα και έως 31 Μαΐου. Αντίστοιχή ρήτρα προβλέπεται και για τους πληττόμενους βάσει ΚΑΔ εργοδότες. Μπορούν να παρατείνουν το 60% των αναστολών έως 31/5. Το ποσό της ειδικής αποζημίωσης θα είναι αναλογικό των ημερών που ο μισθωτός θα παραμείνει σε αναστολή και για ολόκληρο το μήνα Μάιο θα ανέρχεται σε 534 ευρώ.
 
Η δυνατότητα παράτασης για τον Μάιο έρχεται με δυο προϋποθέσεις:
 
1. απαγόρευση απολύσεων μέχρι 31 Μαΐου και
 
2. διατήρηση θέσεων εργασίας με τις ίδιες μορφές συμβάσεων.
 
Προσοχή αν ο εργοδότης παρατείνει την αναστολή περισσοτέρων συμβάσεων από το 60% υποχρεούται να καταβάλλει ο ίδιος τους μισθούς.
pronews.gr