ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων: Πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus Plus

ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων: Πρόσκληση για συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus Plus

 

 

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ως εταίρος της οργάνωσης Assoziatone Culture Straus δύναται να συμμετάσχει με αποστολή στο Πρόγραμμα ΚΑ1 – Mobility of youth workers, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Erasmus+.
 
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων θα επιλέξει νέους και νέες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν σε camp κατάρτισης για δράσεις στον τομέα του εθελοντισμού της ιταλικής οργάνωσης στην Σικελία σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί στο προσεχές μέλλον, στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.
 
Στο πρόγραμμα έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από τουλάχιστον δώδεκα (12) ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι θα εκπροσωπηθούν από τουλάχιστον δύο (2) άτομα ανά φορέα.
 
Όροι και Προϋποθέσεις όπως καθορίζονται από τους διοργανωτές:
 
1. Ηλικία 18-30 ετών
 
2. Οι αιτούντες να διαθέτουν θετικό πνεύμα και διάθεση εθελοντικής προσφοράς
 
3. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας επτά (7) ημερών, χωρίς τις ημέρες της μετακίνησης.
 
4. Οι δαπάνες φιλοξενίας, δηλαδή η διαμονή και η διατροφή καθώς και το κόστος μετακινήσεως καλύπτονται από τους διοργανωτές. Το κόστος μετακινήσεως είναι προκαθορισμένο και καλύπτει τη μετακίνηση από την έδρα μας, δηλαδή τις Κυκλάδες, στον τόπο τέλεσης του camp
 
5. Οι επιλεγέντες βαρύνονται με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ πληρωτέα στους διοργανωτές όταν αυτό τους ζητηθεί.
 
Όροι και Προϋποθέσεις όπως καθορίζονται από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων
 
1. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών
 
2. Οι επιλεγέντες έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων εντός μιας εβδομάδας μετά την επιστροφή τους έκθεση τουλάχιστον δύο σελίδων με τα πεπραγμένα στην Ιταλία.
 
3. Οι επιλεγέντες έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, εντός μηνός από την επιστροφή τους έκθεση με προτεινόμενες δράσεις στον τομέα του αθλητισμού.
 
4. Ως απεσταλμένοι της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων οι επιλεγέντες ενδέχεται να εφοδιαστούν και προωθήσουν και διαφημιστικό υλικό (φυλλάδια, κονκάρδες, κ.α) της Ένωσης μας, εάν αυτό τους ζητηθεί.
 
5. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να κατατεθεί στο email της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2020, στις 23:59. Με τα κάτωθι στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Έτος Γέννησης,
 
6. Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων θα επιλέξει από τις υποβληθείσες προτάσεις και προτείνει πέντε (5) άτομα από τους αιτούντες, αλλά ο τελικός αριθμός των επιλεγμένων βαρύνει την διοργανώτρια αρχή.
 
Παρακαλούνται τα Αθλητικά Σωματεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και οι λοιποί παραλήπτες να κοινοποιήσουν το παρόν έγγραφο με κάθε πρόσφορο μέσο.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, κ. Ιωακειμίδου Εμμανουέλα τηλ. +306970019574
 
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων Πάππας Δημήτρης