Παράταση σε συμβάσεις υπό αναστολή δίνει νέα ΠΝΠ- Τι ισχύει

Παράταση σε συμβάσεις υπό αναστολή δίνει νέα ΠΝΠ- Τι ισχύει

 

 

Νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει το τι θα ισχύει για την αναστολή συμβάσεων εργασίας κατά την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και, πάντως, όχι μετά το τέλος Μαΐου.
 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσοστού, ο εργοδότης θα καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των επιπλέον εργαζομένων. Για τις επιχειρήσεις που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον Μάιο, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η αναστολή λειτουργίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του μέτρου, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.
 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων, των οποίων παρατείνεται η αναστολή της σύμβασης εργασίας. Επίσης, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας κατά τον Μάιο 2020, με εντολή δημόσιας αρχής.
 
Παρεμβάσεις για να περιοριστεί η ύφεση που αναμένεται φέτος λόγω του κορονοϊού, αλλά και νέες δράσεις για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δρομολογεί η κυβέρνηση. Όπως έγινε γνωστό, το σύνολο των μέτρων που έχει τεθεί ή πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή, φτάνει τα 24 δις. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών προγραμμάτων.
 
Το Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων που υπέβαλε το οικονομικό επιτελείο στην Κομισιόν περιλαμβάνει ένα πακέτο στοχευμένων παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν τη χαλάρωση των μέτρων, και θα στηρίξουν την οικονομία για να επανέλθει στην ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για τουριστικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενεργοποίηση κάθε ώριμης δημόσιας επένδυσης και επίσπευση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων.
 
Πηγή: ΕΡΤ,ΑΠΕ-ΜΠΕ