Δ. Σκάλκος: Άμεση απελευθέρωση πόρων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της οικονομίας

Δ. Σκάλκος: Άμεση απελευθέρωση πόρων του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της οικονομίας

 

«Διαμορφώνεται ένα "ΕΣΠΑ της κρίσης" αντίστοιχο της περιόδου 2010-2012, όπου απελευθερώνονται πιο άμεσα πόροι, προκειμένου να υλοποιηθούν έκτακτες δράσεις ενίσχυσης της κοινωνίας και της οικονομίας», ανέφερε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος μιλώντας σε εκπομπή στο Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
 
O γενικός γραμματέας αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραματίσουν τα κοινοτικά κονδύλια στην αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και στην επέκταση εφαρμογής ρυθμίσεων για την αύξηση της αποτελεσματικής απορρόφησης των πόρων. Η βελτιωμένη απορρόφηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων αποτυπώνεται στην αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες τους τελευταίους εννέα μήνες, αύξηση ρεκόρ για τα δεδομένα του ΕΣΠΑ.
 
Όπως σημείωσε, «το ΕΣΠΑ είναι συνάρτηση της πραγματικής οικονομίας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην οικονομία και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια για μόχλευση, ακολούθως επιβραδύνονται και οι ρυθμοί προόδου των προγραμμάτων. Κάτι που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν και στο ΕΣΠΑ, εάν δεν λάβουν χώρα περισσότερες αλλαγές».
 
Ο κ. Σκάλκος επεσήμανε πως ηΗ χαλάρωση των όρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μας δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία για μετακίνηση πόρων ανάμεσα τόσο σε Περιφερειακά όσο και Τομεακά Προγράμματα, καθώς και ανάμεσα στα ίδια τα Προγράμματα, με στόχο την ενίσχυση δράσεων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με άλλες που λόγω της κρίσης μένουν στάσιμες». Συμπλήρωσε δε, πως «η ευελιξία που παρέχεται δεν συνεπάγεται παροχή πρόσθετων πόρων, αλλά αύξηση της δυνατότητας κινητοποίησης πόρων, που διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε κατά τον τρόπο αυτό».
 
Ανέφερε πως «μόνο για το 2020 έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα από 3 δισ., τα οποία κατευθύνονται για την υλοποίηση των οριζόντιων δράσεων της κυβέρνησης, όπως η ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, ύψους 800 ευρώ, χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις κ.α., δράσεις στις οποίες ο τακτικός προϋπολογισμός θα δυσκολευόταν να ανταπεξέλθει» και συνέχισε λέγοντας: «Στο πλαίσιο αυτό, επί παραδείγματι, τώρα μπορούμε να χρηματοδοτούμε δαπάνες για την υγεία, κάτι που βάσει κανονισμών αποτελούσε μη επιλέξιμη δαπάνη. Για τις δράσεις αυτές υπάρχει συνεργασία και με τα Περιφερειακά Προγράμματα για την στήριξη του συστήματος υγείας πανελλαδικά».
 
Ειδικότερα, σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης, μέσω ΕΣΠΑ, ανέφερε: «Ακόμα, υπάρχει μεγάλη μέριμνα για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και τη στήριξη των επιχειρήσεων κι έτσι πόροι κατευθύνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑνΕΚ), προκειμένου να σηκώσει μεγάλο βάρος από τα νέα ταμεία εγγυοδοσίας, καθώς και την ενίσχυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) το οποίο ήδη μέσα στις 3 πρώτες μέρες έλαβε περί τις 6000 αιτήσεις δανειοδότησης από επιχειρήσεις. Μιλάμε για μηδενικό επιτόκιο για κεφάλαια κίνησης για τα πρώτα δύο χρόνια».
 
Τουριστικός κλάδος
 
«Η πορεία του τουρισμού θα κρίνει το βάθος της αναμενόμενης κρίσης για το 2020. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζεται συγκεκριμένο πακέτο δράσεων για την ενίσχυση του τουρισμού προσβλέποντας, αρχικά, στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού», ανέφερε για την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου.
 
Για την επόμενη μέρα της κρίσης είπε πως «πέρα από την αντιμετώπιση της κρίσης, που αποτελεί την πρώτη φάση της κρίσης, ακολουθεί η δεύτερη φάση αυτή της ανάκαμψης κατά την οποία θα χρειαστούν πρόσθετοι πόροι», ενώ, αναφερόμενος στην αντίδραση της ΕΕ για την αντιμετώπισή της κρίσης, σχολίασε: «Σε γενικές γραμμές η Ευρώπη έχει κινηθεί καλά, όχι όμως τόσο καλά για χώρες με τόσο υψηλό χρέος και δημοσιονομική δυσχέρεια όπως η Ελλάδα. (...) Σε πρώτη φάση, τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ αφορούσαν σε δανειοδοτήσεις. Είναι, ωστόσο, δύσκολο για μια χώρα με 190% χρέος να προσφύγει σε περαιτέρω δανειοδότηση. Για το λόγο αυτό αποτελεί διεκδίκηση της Ελλάδας το Ταμείο Ανάκαμψης να περιλαμβάνει και επιχορηγήσεις, όχι μόνο δάνεια».
 
Επανέλαβε, ακόμα, πως «η κρίση αυτή έχει ένα ισχυρό ελατήριο, καθώς δεν αποτελεί δομική κρίση όπως η προηγούμενη, αλλά είναι σαν για λίγο καιρό να αφήσαμε το γκάζι και πρέπει να το ξαναπατήσουμε. Όσο μεγαλύτερη βοήθεια έχουμε, τόσο πιο γρήγορα θα επιστρέψουμε στις καλές μέρες».
 
Τέλος, ο κ. Σκάλκος δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος αναφορικά με την αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, καθώς και για το ενδεχόμενο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ για τα δύο πρώτα χρόνια.
 
ΑΠΕ - ΜΠΕ