Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

 

 

 

Σήμερα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Η συνεδρίαση πρόκειται να γίνει στη 13:00 το μεσημέρι ενώ η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τρία θέματα.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 

α) Περι καθορισμού έκτασης και ύψους μισθώματος των τμημάτων παραλιών του Δήμου Μυκόνου που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες, με δημοπρασία, για το έτος 2014.

 

β) Περί ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, βάσει της παρ. 1Α του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 και της εγκυκλίου 36/06-06-2014 του ΥΠ.ΕΣ.

 

γ) Β' αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου 2014 λόγω Διαπιστωτικής Πράξης με ΑΔΑ: ΒΙΦΣΩΚΚ-ΓΚΖ.