Μέχρι τις 20/6 οι αιτήσεις για πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για υπηκόους τρίτων χωρών

Μέχρι τις 20/6 οι αιτήσεις για πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για υπηκόους τρίτων χωρών

 

 


Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 5 Ιουλίου 2014 εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού για υπήκοους  τρίτων χωρών,  προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επι μακρόν διαμένοντος για το πρώτο εξάμηνο του 2014.
 
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις  πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες της ΕυρωπαΪκής Ένωσης) και πληρούν της εξής προϋποθέσεις:
 
 
1) Είναι ηλικίας 16 ετών και άνω
2) Μένουν μόνιμα στην Ελλάδα τουλάχιστον για 5 έτη
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ή να ζητήσουν πληροφορίες έως και την Παρασκευή 20/6/2014 στον Δημήτρη Πάππα, τηλέφωνο επικοινωνίας 6944356695
 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 
1) Αίτηση συμμετοχής
2) Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
3) Φωτοτυπία διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία της άδειας παραμονής ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για την άδεια διαμονής.
5) Παράβολο αξίας πενήντα (50,οο) ευρώ για τους υποψήφιους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και ελληνική πολιτισμού ή παράβολο αξίας (20,00) ευρώ για όσους έχουν ήδη πιστοποιητικό από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.