ΕΟΔΥ: 500 Κινητές Ομάδες Ειδικού Σκοπού ετοιμάζονται για το επόμενο τρίμηνο – 2 θέσεις για τη Μύκονο - Οι θέσεις για τις Κυκλάδες

ΕΟΔΥ: 500 Κινητές Ομάδες Ειδικού Σκοπού ετοιμάζονται για το επόμενο τρίμηνο – 2 θέσεις για τη Μύκονο - Οι θέσεις για τις Κυκλάδες

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.  Ο ΕΟΔΥ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν».

Η πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες ΔΕ Οδηγών, ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών και ΠΕ Διοικητικού.

Η πρόσκληση διενεργείται εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης, με έναρξη τη Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 13:00.

Για τη Μύκονο η προκήρυξη αφορά δύο θέσεις, έναν οδηγό και έναν νοσηλευτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody-komy.services.gov.gr

Ακολουθούν οι αντίστοιχες θέσεις για τα νησιά των Κυκλάδων: Σύρος 2, Άνδρος 2, Θήρα 2, Κέα - Κύθνος 2, Μήλος 2, Νάξος 2, Πάρος 2, Τήνος 2.