Ηλεκτρονικούς ελέγχους στις μηναίες εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ο Υπ. Εργασίας

Ηλεκτρονικούς ελέγχους στις μηναίες εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε ο Υπ. Εργασίας

 

 

Δικλείδες ασφαλείας, με σειρά μέτρων με σκοπό να κλείσουν οριστικά τα διαχειριστικά και λειτουργικά κενά, που επέτρεπαν τη σταδιακή μεγέθυνση των φαινομένων εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής,  ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης   Βρούτσης  μετά από σύσκεψη που είχε με τον διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο.
 
Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι στο εννεάμηνο του 2013 οι αποκλίσεις μεταξύ δηλωθεισών εισφορών με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) και αντίστοιχα των καταβληθεισών εισφορών φτάνουν το 1 δισ. ευρώ με αρνητικές συνέπειες τόσο για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και το σύνολο των ασφαλισμένων όσο  και τους συνεπείς και υπεύθυνους εργοδότες.
 
Στο πλαίσιο αυτό, από την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ένα σύνολο μηχανογραφικών εφαρμογών οι οποίες κλείνουν οριστικά διαχειριστικά και λειτουργικά κενά που επέτρεψαν τη σταδιακή μεγέθυνση των φαινομένων εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.
 
Πρόκειται για ένα μηχανισμό αυτόματης διασταύρωσης των υποβληθεισών μηνιαίων εισφορών σε σχέση με τις καταβληθείσες και για το σύνολο των περιπτώσεων που διαπιστώνεται υστέρηση των καταβληθέντων ποσών σε σχέση με τα υποβληθέντα, εκδίδεται μηχανογραφικά Πράξη Επιβολής Εισφορών, η οποία και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη.
 
Οφειλέτες αυτών των περιπτώσεων, που δεν θα εξοφλήσουν ή δεν θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους, στερούνται του δικαιώματος υποβολής μέσω διαδικτύου της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
 
Αυτοί οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν την ΑΠΔ με μαγνητικό μέσο, μόνο στο Υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν, με την απαράβατη υποχρέωση είτε της εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών, είτε της ρύθμισής τους.