Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου 2020-Απαγόρευση Καύσεων

Έναρξη Αντιπυρικής Περιόδου 2020-Απαγόρευση Καύσεων

 

Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η υπ'αριθ. 1/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με την οποία καθορίζονται τα μέτρα πρόσληψης και οι απαγορεύσεις καύσεων για την Αντιπυρική Περίοδο 2020, από την 1η Μαΐου 2020 και διαρκεί έως και την 31' Οκτωβρίου του 2020. Η Πυροσβεστική Διάταξη που ακολουθεί, αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, και σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας  η χρήση πυρός οποιαδήποτε καύση στην ύπαιθρο. 
 
Ακολουθεί η Πυροσβεστική Διάταξη 1/2020 για ενημέρωση σας: