Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών

Ανακοίνωση Δήμου Μυκόνου για ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Μυκόνου, βρίσκεται σε εξέλιξη η ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού βάσει του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την 14/8/2014 στο Δήμο Μυκόνου.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου στην πλατεία Αγ. Μονής ή στο τηλέφωνο 2289025639, εσωτ. 3