Προμήθεια από το Δήμο Μυκόνου έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

Προμήθεια από το Δήμο Μυκόνου έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου

 

Ο Δήμος Μυκόνου αποφάσισε την αγορά έγχρωμου υπερηχοκαρδιογράφου, ύψους 24.800,00€, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας.
 
 Το εν λόγω μηχάνημα αποτελεί σύγχρονη ευέλικτη πλατφόρμα υπερηχοκαρδιογραφίας πρωτοποριακού, εργονομικού σχεδιασμού, η οποία συνδυάζει υψηλές αποδόσεις, άριστη ποιότητα απεικόνισης και πρωτοποριακές τεχνολογίες και διαγνωστικές τεχνικές τόσο για διαθωρακικές και διοισοφάγειες καρδιολογικές εξετάσεις, όσο και για εξετάσεις περιφερικών αγγείων, οργάνων άνω- κάτω κοιλίας, μικρών και επιφανειακών οργάνων, μαιευτικές/γυναικολογικές, παιδιατρικές, νεογνικές, μυοσκελετικού, ουρολογίας και διακρανιακές εφαρμογές.
 
 Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κ. Κουκάς, είπε: 
 
«Θωρακίζουμε το Κέντρο Υγείας του νησιού μας και δημιουργούμε τις βάσεις για καλύτερη ιατρική περίθαλψη στους συμπολίτες μας. Η πρόληψη είναι  προτιμότερη από τη θεραπεία κάτι που έχει καθοριστική σημασία όταν πρόκειται για την ανθρώπινη ζωή. Το Κέντρο Υγείας αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική μας αρχή και το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια όλοι μαζί, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας».