«Ναι» στην τηλεργασία και μετά τα μέτρα απο τους εργαζόμενους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

«Ναι» στην τηλεργασία και μετά τα μέτρα απο τους εργαζόμενους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

 

Η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί και μετά την λήξη των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19, όπως  προκύπτει από εσωτερική έρευνα της επιτροπής Το 68% των εργαζομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού επικροτεί αυτόν τον τρόπο εργασίας
 
Η πανδημία και οι ανάγκες τηλεργασίας επίσπευσαν το πρόγραμμα ψηφιακής μετάλλαξης της υπηρεσίας καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν από τις πρώτες δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα που εφάρμοσαν πιλοτικά την τηλεργασία, ήδη από τις 7 Μαρτίου 2020. Έχει καταφέρει το σύνολο του προσωπικού των διευθύνσεων τεκμηρίωσης να δουλεύει σε τηλεργασία με τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης μέσω ειδικού συστήματος τηλεργασίας, έχοντας επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ειδικούς ψηφιακούς κόμβους για ομαδική συνεργασία και προηγμένα συστήματα τηλεδιάσκεψης, τα οποία προμηθεύτηκε τους τελευταίους μήνες η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 
Η έρευνα για την τηλεργασία έγινε ένα μήνα μετά την εφαρμογή της.Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την συλλογή του υλικού ήταν αυτή του ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο ήταν ηλεκτρονικό μέσω διαδικτύου και αποτελούνταν από διχοτομικές ερωτήσεις, ερωτήσεις βαθμονόμησης, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών καθώς και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου.
 
Το δείγμα της έρευνας ήταν όλο το προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν ανώνυμα προκειμένου οι ερωτώμενοι να μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν από την ηγεσία της επιτροπής προκειμένου να βελτιώσει μελλοντικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις υποδείξεις των εργαζομένων, την δυνατότητα της εργασίας από απόσταση.
 
Ενδεικτικά να αναφέρεται ότι σε σχετική ερώτηση για τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων από τον τρόπο εφαρμογής της τηλεργασίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το 96% εκφράστηκε θετικά και συγκεκριμένα το 48% απάντησε ΝΑΙ στην σχετική ερώτηση και το 48% απάντησε ΝΑΙ εν μέρει. ΟΧΙ απάντησε μόνο το 4% των εργαζομένων της επιτροπής.
 
Επίσης, το 68% των εργαζομένων της επιτροπής θεωρεί ότι η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί και μετά την λήξη των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19, ενώ το 22% των εργαζομένων εξέφρασε αρνητική άποψη στην θεσμοθέτηση της τηλεργασίας. Το 10% δεν εξέφρασε άποψη.
 
Τέλος σε σχετική ερώτηση, οι εργαζόμενοι της επιτροπής κατά 56% εκφράστηκαν υπέρ της εφαρμογής της τηλεργασίας σε μηνιαία βάση για κάποιες ημέρες τον μήνα, μετά την λήξη των μέτρων ενώ για την εβδομαδιαία εφαρμογή της εκφράστηκε θετικά το 38% των εργαζομένων. Το 6% των ερωτώμενων δεν εξέφρασε άποψη.
 
ΑΠΕ-ΜΠΕ