Στην τελική ευθεία η σύμβαση της ΔΕΥΑΜ για το σύστημα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης στην Άνω Μερά

Στην τελική ευθεία η σύμβαση της ΔΕΥΑΜ για το σύστημα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης στην Άνω Μερά

 

 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σημαντικό έργο της ΔΕΥΑΜ που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης στην Άνω Μερά, ύψους 999.068,00 ευρώ, έπειτα από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
 Υπενθυμίζεται, ότι, το για εν λόγω έργο υπεβλήθη τον Οκτώβριο του 2018 πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το Μάιο του 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης (δεξαμενές, αφαλατώσεις και αντλιοστάσια), την προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Τ.Σ.Δ.Π.) σε επιλεγμένα σημεία του υφιστάμενου δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Loggers), την προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) σε επιλεγμένες θέσεις των απολήξεων του δικτύου ύδρευσης με χρήση μετρητών κατανάλωσης και την προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) που περιλαμβάνει φορητές διατάξεις λήψης ενδείξεων κατανάλωσης, ακουστικό γαιόφωνο, ψηφιακό συσχετιστή, τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών και διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.
 
 Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου.
 
 Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος κ. Κ. Κουκάς, ευχαριστώντας τη νυν και προηγούμενη Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είπε: «Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία ο Δήμος Μυκόνου με συνέπεια και συστηματικότητα υλοποιεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των βασικών υποδομών της Άνω Μεράς. Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχωρούμε άμεσα στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και στην εκκίνηση του έργου. Είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για το δίκτυο ύδρευσης της Άνω Μεράς, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του νερού, τον άμεσο εντοπισμό των διαρροών και απωλειών από άλλες αιτίες, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα εργαζόμαστε για μια καλύτερη καθημερινότητα  για όλους τους συμπολίτες μας».