ΟΑΕΔ: 8.300 θέσεις σε ΟΤΑ, Επιχειρήσεις Δήμων–Περιφερειών, ΝΠΔΔ

ΟΑΕΔ: 8.300 θέσεις σε ΟΤΑ, Επιχειρήσεις Δήμων–Περιφερειών, ΝΠΔΔ

 

Στο πλαίσιο της στήριξης των μακροχρόνια ανέργων σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και της συνεχούς αξιολόγησης των Προγραμμάτων απασχόλησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ ενέκρινε την 7η Απριλίου την σημαντική αύξηση προσφερόμενων θέσεων εργασίας, την διεύρυνση των δικαιούχων και την αύξηση της επιδότησης του Προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
 
Συγκεκριμένα, η τροποποίηση περιλαμβάνει τις εξής κύριες αλλαγές για την άμεση ενίσχυση και βελτίωση του Προγράμματος που είχε καταγράψει μόνο 1.200 προσλήψεις σε 2,5 χρόνια:
 
– Επαναφορά 5.000 νέων θέσεων που είχαν αφαιρεθεί το 2018, επιπλέον των 3.700 κενών θέσεων, για συνολική προσφορά 8.300 νέων θέσεων εργασίας.
 
 
Πώς να χάσετε 32 κιλά στην περιοχή της κοιλιάς σε 2 εβδομάδες
Keto Diet
 
7000 ευρώ σε 1,5 ώρες χάρη σε 1 τρικ. Δες
Ripple
 
Οπωσδήποτε δες το νέο τρόπο για εξάλειψη του πόνου
Magneto 500 Plus
 
Πώς να χάσετε 35 κιλά σε 13 ημέρες χωρίς δίαιτα και άσκηση
Keto Diet
– Επέκταση των δικαιούχων με την προσθήκη όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, επιπλέον των Επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα και των Επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
 
– Αύξηση της επιδότησης από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600 € στα 750 € μηνιαίως.
 
 
Η διάρκεια της επιχορήγησης παραμένει στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου.
 
Οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια επανένταξης στην αγορά εργασίας και παραμένουν άνεργοι για πολύ μεγαλύτερα διαστήματα.
 
Ενώ το 48% των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι (για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών), περισσότεροι από τα 2/3 των ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω είναι μακροχρόνια άνεργοι.
 
Συνολικά, το 28% των μακροχρόνια ανέργων είναι ηλικίας 55-67 ετών.
 
Σκοπός των βελτιώσεων είναι να στηριχτεί αυτή η ευάλωτη ομάδα του εργατικού δυναμικού μέσω αυξημένου αριθμού προσλήψεων στο αμέσως επόμενο διάστημα εφαρμογής του ενισχυμένου προγράμματος.
 
airetos.gr