Μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη κ. Μακρυωνίτη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Μήνυμα του αντιπεριφερειάρχη κ. Μακρυωνίτη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

 

 

 
Η θεσμοθετημένη από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αποτελεί τόσο μια διεθνή ευκαιρία συνειδητοποίησης των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων  της σύγχρονης εποχής, όσο και μια προσωπική πρόσκληση για τον κάθε πολίτη να αναλογιστεί τις συνέπειες των ζητημάτων αυτών, αναφέρει στο μήνυμά του με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο αντιπεριφερειάρχης Τζώρτζης Μακρυωνίτης. 
 
Η κινητοποίηση σε επίπεδο πολιτών, τονίζει, φαίνεται εν τέλει να είναι πιο ισχυρή από τις ενέργειες κυβερνήσεων, επιστημονικών ενώσεων και οικολογικών οργανώσεων. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση από την οικογένεια, το σχολείο και τους φορείς κοινωνικοποίησης ως πρώτο πυλώνα αυτής της κινητοποίησης, η αποφυγή της υπερκατανάλωσης και η επιδίωξη της εξοικονόμησης, η συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων και η συνειδητοποίηση της ταύτισης της προστασίας του περιβάλλοντος με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προσφέρεται ως πολύ καλή λύση στο πρόβλημα, που δεν πρέπει όμως να καθυστερήσει περαιτέρω.   
 
Η άμεση ουσιαστική προσπάθεια του ενός είναι προς το συμφέρον όλων μας. 
Ευχή μας είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος να αποτελεί στο εξής μία ημέρα γιορτής για ό,τι έχει επιτευχθεί στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και όχι μια ημέρα υπενθύμισης για τη διάσωσή του, καταλήγει ο κ. Μακρυωνίτης.