Διευκρινίσεις για την λειτουργία της κοινωνικής δομής «Δίχτυ Αγάπης»

Διευκρινίσεις για την λειτουργία της κοινωνικής δομής «Δίχτυ Αγάπης»

Ο Αντιδήμαρχος καθημερινότητας και κοινωνικής προστασίας Μυκόνου, Μιχάλης Ζουγανέλης μέσω ανακοίνωσης του, δίνει 
διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία της δομής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης «Δίχτυ της Αγάπης»
 
Η σχετική ανακοίνωση
 
Διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία της δομής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης «Δίχτυ της Αγάπης»
 
Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η δομή «Δίχτυ Αγάπης» έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με :
 
- Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020).
-Την εγκύκλιο 23 του ΥΠ.ΕΣ., με αριθ. πρωτ. 18659/17-03-2020 και θέμα «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19» [ΑΔΑ: ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ].
-Τη με ΑΠ 18919/18-03-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. επί της υπ΄ ριθμ. 23 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ [ΑΔΑ: ΩΧ8Γ46ΜΤΛ6-502].
-Το με Αποικ. 8000/16-03-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» [ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1].
-την υπ’ αριθμ 74/2020 απόφαση Δημάρχου.
 
Συνεπώς το «Δίχτυ Αγάπης» λειτουργεί αποκλειστικά με τη συνεργασία υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, είναι στελεχωμένο από υπαλλήλους του δήμου και εθελοντές, κατόπιν εγγραφής τους στο μητρώο εθελοντών για τον σκοπό αυτό.
 
Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να συνεισφέρουν έμπρακτα μέσω του εθελοντισμού ή κοινωνικών προσφορών στο κοινωνικό μας έργο .
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως ήδη η δομή :
 
- Εξυπηρετεί άμεσα όλες τις ευπαθείς ομάδες καθώς και τις ομάδες υψηλού κινδύνου.
- Εξυπηρετεί επίσης ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν φροντίδας, άπορους, άτομα που για οποιοδήποτε λόγο χρειάζονται υποστήριξη.
- Εξυπηρετεί επίσης όλους όσους τελούν υπό 14ήμερο περιορισμό κατ’ οίκον, μετά την άφιξή τους με πλοίο της γραμμής.
- Παρέχει σε απόρους , άνεργους και όσους έχουν ανάγκη τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης δωρεάν, με έξοδα της δομής.
- Διεκπεραιώνει (μετά από σχετική εξουσιοδότηση) υποθέσεις σε δημοτικές ή δημόσιες υπηρεσίες.
 
 
Στη δημοτική δομή «Δίχτυ Αγάπης» εντάσσεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και ο σύλλογος «Εθελοντές Μυκόνου» , ενώ παράλληλα συνδράμουν οι «Πρόσκοποι Μυκόνου » , συνεπικουρώντας τους φορείς και αξιοποιώντας τις δυνατότητες με κάθε τρόπο.
Συμπεριλαμβάνει πλέον και τις δύο νέες δράσεις του ΥΠ.ΕΣ το #CitySolidarityGR για προσφορές στους συμπολίτες μας καθώς και το #AnimalSolidarityGR για προσφορές στους απροστάτευτους τετράποδους φίλους μας.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε γίνει κάθε πολίτης ωφελούμενος της δομής, είναι η υποβολή απλής αίτησης στο «Δίχτυ Αγάπης».
Οι αιτήσεις γίνονται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: menoumespiti@mykonos.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 22890 28636 του τηλεφωνικού κέντρου στο ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, το οποίο λειτουργεί καθημερινά 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8π.μ.- 8μ.μ..
Στο ίδιο τηλέφωνο συγκεντρώνονται οι δηλώσεις συμμετοχών για όποιους από εμάς θέλουν να συμμετέχουν ως εθελοντές, καθώς και για όποιους θέλουν να προσφέρουν με κάθε τρόπο στα προγράμματα #CitySolidarityGR και #AnimalSolidarityGR
 
Ενημερώστε κάθε συμπολίτη μας για το «Δίχτυ Αγάπης», σε περίπτωση που δεν το γνωρίζει και χρειάζεται βοήθεια ή ακόμη σε περίπτωση που δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 
Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε, όλοι μαζί προστατεύουμε όσα κατακτήσαμε. #ΜΕΝΟΥΜΕΣΠΙΤΙ