Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου η ετήσια απογραφή των αιγοπροβάτων

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου η ετήσια απογραφή των αιγοπροβάτων

Ξεκίνησε η ετήσια καταγραφή των αιγοπροβάτων η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων οφείλουν να πραγματοποιήσουν ετήσια απογραφή και να συμπληρώνουν οι ίδιοι με δική τους ευθύνη το μητρώο εκμεταλλεύσεως αιγοπροβάτων ακόμη κι αν έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο.

Η σήμανση των ζώων είναι υποχρεωτική και με βάση αυτή συμπληρώνονται τα πεδία του νέου μητρώου για την εκμετάλλευση αιγοπροβάτων.

Τα πάλαι ποτέ μητρώα έχουν αντικατασταθεί με νέα και όσοι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων δεν τα έχουν παραλάβει θα πρέπει να το κάνουν εγκαίρως από τα γραφεία του Γεωργικού Συνεταιρισμού Μυκόνου.


Τα νέα μητρώα συμπληρωμένα με τα στοιχεία της ετήσιας απογραφής πρέπει να υποβληθούν στο Αγροτικό Ιατρείο Μυκόνου το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή θα θεωρούνται εκπρόθεσμα με συνέπειες για τους αμελείς κατόχους εκμεταλλεύσεων.