Σε λειτουργία το myBusiness Support για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή|ΦΕΚ

Σε λειτουργία το myBusiness Support για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή|ΦΕΚ

 

 

Ξεκίνησε την λειτουργία της η πλατφάρμα «myBusinessSupport«, της ΑΑΔΕ, για την καταγραφή και παρακολούθηση των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και την παροχή ρευστότητας, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 
Η πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της με την υποδοχή των αιτήσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020, ΦΕΚ Β΄ 1135). Στην πορεία, θα προστίθενται και άλλες πληροφορίες και αιτήσεις σχετικές με ενισχύσεις που θα παρέχονται μέσα από το σύστημα TAXISnet της ΑΑΔΕ.
 
Στο ψηφιακό περιβάλλον του myBusinessSupport σταδιακά προστίθενται μια σειρά από πληροφορίες και στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε αυτήν.
 
Πρόκειται για ένα από τα μέτρα ευνοϊκής χρηματοδότησης με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο το οποίο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει αριθμός προτεραιότητας και όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί το πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια ενώ το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από το τέλος Απριλίου. Η ρύθμιση θα προβλέπει ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση και συνολικά με τα έως τώρα δεδομένα το συνολικό ποσό θα είναι 1 δισ. €.
 
Μέχρι τις 10 Απριλίου η προσθεσμία
Πιο αναλυτικά, στο ΦΕΚ 1135 Β’, 02-04-20, δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ σχετικά με την Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης «Επιστρεπτέα προκαταβολή» και η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις, θα είναι δυνατή έως τις 10.04.20.
 
Στα αρνητικά της απόφασης είναι η έλλειψη οποιουδήποτε κριτηρίου ένταξης, ύψος ποσού, κ.λπ., καθώς για όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες, παραπέμπει στο μέλλον. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης».
 
Άγνωστο παραμένει αν και στην περίπτωση αυτή ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης για όσες
επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου, καθώς το μέτρο εκτιμάται ότι θα έχει πενταετή διάρκεια, με το πρώτο έτος να αποτελεί περίοδο χάριτος.
 
money-tourism.gr