Αλλάζει πολιτική η Booking για την Ανωτέρα Βία, από τις 6 Απριλίου

Αλλάζει πολιτική η Booking για την Ανωτέρα Βία, από τις 6 Απριλίου

 

 

Με επιστολή της προς τους ξενοδόχους και μετά το κύμα αντιδράσεων που έχουν ξεσηκώσει οι μεθοδεύσεις της, η Booking, γνωστοποιεί την αλλαγή της πολιτικής για την Ανωτέρα Βία, από τις 6 Απριλίου.
 
Πιο συγκεκριμένα, για κρατήσεις που θα γίνουν στις ή μετά τις 6 Απριλίου 2020, θα ισχύουν τα εξής:
 
1. Η διαδικασία Ανωτέρας Βίας για τον COVID-19 που εφαρμόζουμε λόγω των κυβερνητικών ταξιδιωτικών περιορισμών δεν θα ισχύει.
2. Ισχύουν οι κανονικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με κρατήσεις με Μη Επιστρέψιμη Τιμή ή με Μερική Επιστροφή Χρημάτων. Σύμφωνα με αυτές, εσείς θα έχετε τον έλεγχο σχετικά με το αν, πότε και πώς θα επιστρέψετε χρήματα σε επισκέπτες που έκαναν ακύρωση λόγω του COVID-19 για κρατήσεις που έγιναν στις ή μετά τις 6 Απριλίου 2020, με βάση την πολιτική που έχει επιλέξει ο επισκέπτης, την ατομική, νομική και κυβερνητική κατάσταση που επικρατεί, καθώς και την υποχρεωτική νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών.
3.Θα προβάλουμε αναλυτικά νέα μηνύματα σε όλο τον ιστοχώρο και τις εφαρμογές μας τόσο πριν τη δημιουργία κράτησης όσο και μετά, για να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα του πελάτες για το ρίσκο που παίρνουν κάνοντας μία κράτηση με Μη Επιστρέψιμη Τιμή ή με Μερική Επιστροφή Χρημάτων στις ή μετά τις 6 Απριλίου 2020.
4. Καθώς η κατάσταση σχετικά με τον COVID-19 εξελίσσεται διαρκώς, διατηρούμε το δικαίωμα να επαναφέρουμε τη συμβατική πολιτική Ανωτέρας Βίας. Αν συμβεί αυτό, θα σας ενημερώσουμε και η αλλαγή θα ισχύει μόνο για κρατήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από αυτήν την επικοινωνία.
5. Παραμένετε υπεύθυνοι για την επαλήθευση της διαθεσιμότητάς σας στην πλατφόρμα μας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου με βάση τους κυβερνητικούς περιορισμούς το κατάλυμά σας πρέπει να είναι κλειστό. Αν κάποιος επισκέπτης κάνει κράτηση για ένα δωμάτιο το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι διαθέσιμο, ο επισκέπτης θα πρέπει να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων εκτός και αν συμφωνήσει σε κάποια διαφορετική λύση».
money-tourism.gr