Κορωνοϊός - Φορολογικές υποχρεώσεις: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το μήνα Απρίλιο

Κορωνοϊός - Φορολογικές υποχρεώσεις: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το μήνα Απρίλιο

 

 

ΦΠΑ - Λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού - Εισφορές: Πώς επηρεάζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις, λόγω κορωνoϊού - Διαβάστε τις  αργίες για το δημόσιο για το μήνα Απρίλιο 
Πώς επηρεάζονται οι φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις, λόγω κορωνoϊού;
 
Με βάση τις έως τώρα εξαγγελίες, παρακάτω παραθέτουμε τις πιο σημαντικές υποχρεώσεις και πώς αυτές μεταβάλλονται.
 
Διαβάστε αναλυτικά τις σημαντικότερες υποχρεώσεις του μήνα Απριλίου
 
Κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, εκτός από τις καθιερωμένες υποχρεώσεις, οι πολίτες οφείλουν να μην αγνοήσουν τα εξής: 
 
- από 1.4.2020 έως και 10.4.2020 πραγματοποιούνται οι υποβολές των υπεύθυνων δηλώσεων στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο των Α.Φ.Μ. τους
 
-έως τις 10.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη, δεδομένων των εντύπων Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 και Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ αναγγελία, για το διάστημα από 11.3.2020 έως και 31.3.2020, βάσει του άρθ. 4 της Π.Ν.Π. 11.3.2020
 
-έως τις 10.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενούς τους
 
-έως τις 15.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή - φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την από 30.3.2020 νέα ανακοίνωση παράτασης
 
-έως τις 15.4.2020  πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του Εντύπου 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020), για τη χρήση άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους
 
-έως τις 16.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ  (Πληρωμές M.O.S.S.), για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2020
 
-έως τις 20.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη από επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενούς τους
 
-έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης προς τους δικαιούχους δήμους, για ρύθμιση οφειλών τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων, του β' εδαφ. της παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 339/1976, βάσει της παρ. 1 του άρθ. 51 του ν.4647/2019
 
-έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. Εργάνη για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018
 
-έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η πληρωμή της 1ης δόσης (1/2) της εισφοράς επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε € συναλλάγματος και συνολικού εισαγόμενου ποσού σε € για το προηγούμενο έτος, υπόχρεων άθρ. 25 του ν.27/1975 (άρθ. 43 ν.4111/2013),
 
-έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ελεγχόμενης επιχείρησης με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου 2019
 
-έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται ο διακανονισμός εκπτώσεων ΦΠΑ βάσει του άρθ. 33 του ν.2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) για τη διαχειριστική περίοδο 2019 και
 
-έως τις 30.4.2020 πραγματοποιείται η καταβολή του 1/2 της εισφοράς έτους 2019, από τις επιχειρήσεις του άρθρου 25 του Ν.27/1975.
 
Αργίες δημοσίου μηνός Απριλίου 2020
 
Μεγάλη Παρασκευή -Παρασκευή 17 Απριλίου 2020
Δευτέρα του Πάσχα -Δευτέρα 20 Απριλίου 2020
 
protothema.gr