Πράσινο φως για συγχώνευση της ΤUI HELLAS με την ΝΤΕΣΤΙΝΕΪΣΟΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΓΚΡΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜ

Πράσινο φως για συγχώνευση της ΤUI HELLAS με την ΝΤΕΣΤΙΝΕΪΣΟΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΓΚΡΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιρειών με την επωνυμία «ΤUI HELLAS, ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΝΤΕΣΤΙΝΕΪΣΟΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΓΚΡΙΣ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η έγκριση δίνεται μεταξύ άλλων με αφορμή τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4601/19 και τις από 12/3/2020 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών.

tornosnews.gr